Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Podatek od nieruchomości

Jak załatwić sprawę » Wydział Finansowy - podatki, opłaty » Podatek od nieruchomości

Pliki do pobraniaRozmiarData
icoZakres_informacji.rtf

w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis

326.82 KB2015-06-01 09:30
icoZwolnienie_od_podatku_od_nieruchomosci.pdf

Interpretacja indywidualna - zwolnienie od podatku od nieruchomości.

114.49 KB2015-06-01 09:30
icoformularz_DN-1_2016.doc

Formularz deklaracji na podatek od nieruchomości przeznaczony dla osób prawnych na 2016 rok

83.50 KB2016-01-13 09:51
icoformularz_DN-1_2016.pdf

Formularz deklaracji na podatek od nieruchomości przeznaczony dla osób prawnych na 2016 rok

97.47 KB2016-01-13 09:51
icoformularz_IN-1_-_zalacznik_do_uchwaly.doc

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego IN-1 - załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Cieszyna Nr XVI/134/15 z dnia 26 listopada 2015 r.

98.50 KB2016-01-13 09:41
icoformularz_IN-1_-_zalacznik_do_uchwaly.pdf

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego IN-1 - załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Cieszyna Nr XVI/134/15 z dnia 26 listopada 2015 r.

103.61 KB2016-01-13 09:41
icoFormularz_DN-1_2015.doc

Formularz deklaracji na podatek od nieruchomości przeznaczony dla osób prawnych na 2015 rok

69.00 KB2015-06-01 09:28
icoFormularz_DN-1_2015.pdf

Formularz deklaracji na podatek od nieruchomości przeznaczony dla osób prawnych na 2015 rok

97.78 KB2015-06-01 09:28
icoFormularz_DN-1.pdf

Formularz deklaracji na podatek od nieruchomości przeznaczony dla osób prawnych

96.75 KB2015-06-01 09:28
icoFormularz_DN-1_2014.doc

Formularz deklaracji na podatek od nieruchomości przeznaczony dla osób prawnych na 2014 rok

68.50 KB2015-06-01 09:28
icoFormularz_DN-1_2013.doc

Formularz deklaracji na podatek od nieruchomości przeznaczony dla osób prawnych na 2013 rok

117.00 KB2015-06-01 09:28
icoFormularz_DN-1_2013.pdf

Formularz deklaracji na podatek od nieruchomości przeznaczony dla osób prawnych na 2013 rok

95.00 KB2015-06-01 09:28
icoFormularz_DN-1_2012.doc

Formularz deklaracji na podatek od nieruchomości przeznaczony dla osób prawnych na 2012 rok

65.50 KB2015-06-01 09:28
icoFormularz_DN-1_2012.pdf

Formularz deklaracji na podatek od nieruchomości przeznaczony dla osób prawnych na 2012 rok

93.26 KB2015-06-01 09:28
icoFormularz_DN-1_2011.doc

Formularz deklaracji na podatek od nieruchomości przeznaczony dla osób prawnych na 2011 rok

62.50 KB2015-06-01 09:28
icoFormularz_DN-1_2011.pdf

Formularz deklaracji na podatek od nieruchomości przeznaczony dla osób prawnych na 2011 rok

91.94 KB2015-06-01 09:28
icoFormularz_DN-1_2010.doc

Formularz deklaracji na podatek od nieruchomości przeznaczony dla osób prawnych na 2010 rok

63.00 KB2015-06-01 09:28
icoFormularz_DN-1_2009.doc

Formularz deklaracji na podatek od nieruchomości przeznaczony dla osób prawnych na 2009 rok

110.50 KB2015-06-01 09:28
icoFormularz_DN-1_2009.pdf

Formularz deklaracji na podatek od nieruchomości przeznaczony dla osób prawnych na 2009 rok

93.80 KB2015-06-01 09:28
icoFormularz_DN-1_2008.doc

Formularz deklaracji na podatek od nieruchomości przeznaczony dla osób prawnych na 2008 rok

110.00 KB2015-06-01 09:28
icoFormularz_DN-1_2008.pdf

Formularz deklaracji na podatek od nieruchomości przeznaczony dla osób prawnych na 2008 rok

93.56 KB2015-06-01 09:28

Kto płaci:

      Osoby fizyczne, jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, które są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości, użytkownikami wieczystymi, posiadaczami zależnymi lub zarządcami nieruchomości stanowiącymi własność gminy lub Skarbu Państwa, a także są posiadaczami bez tytułu prawnego w stosunku do nieruchomości gminy lub Skarbu Państwa.

Za co się płaci:

      Za budynki i ich części (garaże, piwnice, lokale użytkowe), za budynki gospodarcze murowane lub nietrwałe (np. szopy), za garaże wolnostojące, za budowle, za grunty.

Kiedy się płaci:

  • I rata - 15 marca
  • II rata - 15 maja
  • III rata - 15 września
  • IV rata - 15 listopada każdego roku.

      Osoby prawne płacą w ratach miesięcznych do dnia 15 każdego miesiąca.

Sposób zapłaty:

      Wpłaty można dokonywać na indywidualny rachunek bankowy, na który należy wpłacać wyłącznie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub na ogólne konto Urzędu Miejskiego w Cieszynie w ING Banku Śląskim nr 91 1050 1083 1000 0022 7607 6284.

Wpłaty można dokonywać również w kasie Urzędu Miejskiego w Cieszynie w godzinach:

  • w poniedziałek od 8.00 do 16.00 z przerwą od 11.00 do 11.15,
  • od wtorku do czwartku od 8.00 do 15.00 z przerwą od 11.00 do 11.15,
  • w piątek od 8.00 do 13.00 z przerwą od 11.00 do 11.15.

Podstawa prawna:

      Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. Nr 95, poz. 613 z  2010 r. ) oraz Uchwała Rady Miejskiej w Cieszynie w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości oraz zwolnień niektórych nieruchomości od tego podatku.

Tryb odwoławczy:

      Od decyzji podatkowych mogą być wnoszone odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku - Białej w terminie 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie składa się do organu, który wydał zaskarżoną decyzję, powinno ono zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Osoby prawne:

      W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego należy złożyć w Referacie Podatków formularz (Formularz dostępny w Referacie Podatków )Szczegółowych informacji udziela Referat Podatków, Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Cieszynie ul.Srebrna 2, pokój nr 5  tel. (33) 479 42 86, (33) 479 42 82, (33) 479 42 87.

Osoby fizyczne:

      W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego należy złożyć w Referacie Podatków formularz ( Formularz dostępny w Referacie Podatków ). Szczegółowych informacje udzielane są w Referacie Podatków, Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Cieszynie ul. Srebrna 2, pokój nr  5  tel. (33) 479 42 86, (33) 479 42 82, (33) 479 42 87.

 

      Uchwały - podatek od nieruchomości.