Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Otwarte konkursy ofert

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb zwykły » Wyniki » Na rok 2013 » Otwarte konkursy ofert

Pliki do pobraniaRozmiarData
icoZalacznik_nr_0050.1095.2012.pdf

z zakresu kultury i sztuki

337.95 KB2015-06-01 09:30
icoZarzadzenie_nr_0050.1095.2012.pdf

z zakresu kultury i sztuki

163.29 KB2015-06-01 09:30
icoZalacznik_nr_0050.1096.2012.pdf

z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży

208.70 KB2015-06-01 09:30
icoZarzadzenie_nr_0050.1096.2012.pdf

z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży

167.64 KB2015-06-01 09:30
icoZalacznik_nr_0050.1097.2012.pdf

z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania

192.14 KB2015-06-01 09:30
icoZarzadzenie_nr_0050.1097.2012.pdf

z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania

165.78 KB2015-06-01 09:30
icoZalacznik_nr_0050.1098.2012.pdf

z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

211.09 KB2015-06-01 09:30
icoZarzadzenie_nr_0050.1098.2012.pdf

z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

176.59 KB2015-06-01 09:30
icoZalacznik_nr_0050.1099.2012.pdf

z zakresu ochrony i promocji zdrowia

160.65 KB2015-06-01 09:30
icoZarzadzenie_nr_0050.1099.2012.pdf

z zakresu ochrony i promocji zdrowia

170.90 KB2015-06-01 09:30
icoZalacznik_nr_0050.1100.2012.pdf

z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

715.58 KB2015-06-01 09:30
icoZarzadzenie_nr_0050.1100.2012.pdf

z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

203.78 KB2015-06-01 09:30
icoZalacznik_nr_0050.1101.2012.pdf

z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu

483.01 KB2015-06-01 09:30
icoZarzadzenie_nr_0050.1101.2012.pdf

z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu

187.62 KB2015-06-01 09:30
icoZarzadzenie_nr_0050.1102.2012.pdf

z zakresu działania na rzecz wspierania rodziny w tym piecza zastępcza

204.96 KB2015-06-01 09:30

Zarządzenia z dnia 28 grudnia 2012 r.