Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Otwarte konkursy ofert

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb zwykły » Zakończone » Na rok 2013 » Otwarte konkursy ofert

Pliki do pobraniaRozmiarData
icoZarzadzenie_i_ogloszenie_nr_0050.895.2012.pdf

z zakresu nauki, oświaty, edukacji i wychowania

342.21 KB2015-06-01 09:30
icoZarzadzenie_i_ogloszenie_nr_0050.896.2012.pdf

z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży

335.19 KB2015-06-01 09:30
icoZarzadzenie_i_ogloszenie_nr_0050.897.2012.pdf

z zakresu kultury i sztuki

371.11 KB2015-06-01 09:30
icoOgloszenie_nr_0050.892.2012.pdf

z zakresu działania na rzecz wspierania rodziny, w tym piecza zastępcza

415.14 KB2015-06-01 09:29
icoZarzadzenie_nr_0050.892.2012.pdf

z zakresu działania na rzecz wspierania rodziny, w tym piecza zastępcza

187.17 KB2015-06-01 09:30
icoOgloszenie_nr_0050.893.2012.pdf

z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

555.42 KB2015-06-01 09:29
icoZarzadzenie_nr_0050.893.2012.pdf

z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

169.45 KB2015-06-01 09:30
icoOgloszenie_nr_0050.894.2012.pdf

z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

477.89 KB2015-06-01 09:29
icoZarzadzenie_nr_0050.894.2012.pdf

z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

185.25 KB2015-06-01 09:30
icoOgloszenie_nr_0050.898.2012.pdf

z zakresu kultury fizycznej - organizacja imprez sportowych

270.44 KB2015-06-01 09:29
icoZarzadzenie_nr_0050.898.2012.pdf

z zakresu kultury fizycznej - organizacja imprez sportowych

170.80 KB2015-06-01 09:30
icoOgloszenie_nr_0050.899.2012.pdf

z zakresu turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez

266.05 KB2015-06-01 09:29
icoZarzadzenie_nr_0050.899.2012.pdf

z zakresu turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez

169.79 KB2015-06-01 09:30
icoOgloszenie_nr_0050.900.2012.pdf

z zakresu realizacji zakresów szkolenia sportowego prowadzonego przez cieszyńskie kluby sportowe

268.15 KB2015-06-01 09:29
icoZarzadzenie_nr_0050.900.2012.pdf

z zakresu realizacji zakresów szkolenia sportowego prowadzonego przez cieszyńskie kluby sportowe

176.28 KB2015-06-01 09:30
icoOgloszenie_nr_0050.901.2012.pdf

z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

646.20 KB2015-06-01 09:29
icoZarzadzenie_nr_0050.901.2012.pdf

z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

311.01 KB2015-06-01 09:30
icoOgloszenie_nr_0050.902.2012.pdf

z zakresu ochrony i promocji zdrowia

644.39 KB2015-06-01 09:29
icoZarzadzenie_nr_0050.902.2012.pdf

z zakresu ochrony i promocji zdrowia

292.13 KB2015-06-01 09:30

na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2013 - termin do 12 grudnia 2012 r.