Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Opłata skarbowa

Jak załatwić sprawę » Wydział Finansowy - podatki, opłaty » Opłata skarbowa

Opłaty:

      Opłacie skarbowej podlega:

     1. W sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

  • dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
  • wydanie zaświadczenia na wniosek,
  • wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);

     2. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

     3. Opłacie skarbowej podlega również dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Podstawa prawna:

      Podstawa prawna - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. 2012.1282 ) oraz uchwała Rady Miejskiej Cieszyna Nr III/39/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa.

Kto płaci:

      Osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), a w przypadku złożenia dokumentu stwierdzajacego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - mocodawca, pełnomocnik, przedsiębiorca lub prokurent

Forma zapłaty:

      Wpłaty można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Cieszynie w ING Banku Śląskim nr 91 1050 1083 1000 0022 7607 6284.

lub w kasie Urzędu Miejskiego w Cieszynie w godzinach:

  • w poniedziałek od 8.00 do 16.00 z przerwą od 11.00 do 11.15,
  • od wtorku do czwartku od 8.00 do 15.00 z przerwą od 11.00 do 11.15,
  • w piątek od 8.00 do 13.00 z przerwą od 11.00 do 11.15.

 

Zapłatę można złożyć również do rąk inkasenta :

  •    w Starostwie Powiatowym,
  •    u p. Szymona Litmanowskiego - księgarnia podatkowa w Cieszynie przy ul. Kraszewskiego 4.

Uwagi:

      Szczegółowych informacji udziela Referat Podatków Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Srebrna 2, tel. 33 4794286,  33 4794285.