Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Opiniowanie projektów organizacji ruchu

Jak załatwić sprawę » Miejski Zarząd Dróg » Opiniowanie projektów organizacji ruchu

Wymagane dokumenty:

      Projekt organizacji ruchu

Miejsce złożenia dokumentów:

      Miejski Zarząd Dróg Cieszyn, ul. Liburnia 4, 43-400 Cieszyn Dział Zarządzania i Nadzoru Drogowego tel. (33) 479 52 59

Opłaty:

      Opłata skarbowa wynikająca z ustawy o opłacie skarbowej z dnia 09.09.2000 r. (5,00 zł - wniosek, 0,50 zł - każdy załącznik)

Termin i sposób załatwienia:

      Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg opiniuje projekt, a następnie przesyła do zatwierdzenia przez Burmistrza Miasta w terminie określonym w KPA (zwykle do 30 dni)

Podstawa prawna:

  1. Porozumienie w sprawie powierzenia przez Wojewodę Bielskiego zadań w zakresie zarządzania ruchem na drogach publicznych w mieście Cieszynie, zawarte w dniu 21.06.1995 r.
  2. Uchwała Zarządu Miasta Cieszyna 151/II/96 z 26.02.1996 r.
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem.

Uwagi:

      mgr inż. Wincenty Fedrizzi - kierownik Działu Zarządzania i Nadzoru Drogowego, tel. (33) 479 52 59, w godzinach od 7.00 do 15.00