Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Sprawy Miasta » Karta Dużej Rodziny » Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

 

Karta Dużej Rodziny

1.   Karta Dużej Rodziny

       Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.
       Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

       Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

       Strona informacyjna o Karcie Dużej Rodziny oraz informacje o uprawnieniach i ulgach dostępna pod adresem: www.rodzina.gov.pl

 

2.   Jak i gdzie należy się zgłosić po kartę?

       Aby ją otrzymać należy złożyć wniosek w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Kochanowskiego 14. Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

       Karta Dużej Rodziny posiada jeden, ogólnopolski wzór. Ma wymiary 54x85,6 mm (takie, jak np. karta płatnicza lub kredytowa). Karta jest spersonalizowana. Oznacza to, ze znajduje się na niej imię i nazwisko oraz numer PESEL jej posiadacza. Dodatkowo podana jest data ważności karty, jej numer, skrót „KDR” pisany alfabetem Braille’a oraz elementy zabezpieczające przez jej podrobieniem.

 

3.   Wymagania formalne do Karty Dużej Rodziny

Warunki potrzebne do uzyskania karty

Wniosek o wydanie karty dużej rodziny lub wydanie duplikatu

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej - ZDKR-01

Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym domu rodzinnym - ZKDR-02

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

Informacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektronicznej

Objaśnienia do wniosku

Instrukcja - jak wypełnić elektroniczny wniosek o mKDR

Instrukcja - jak wypełnić elektroniczny wniosek o ZKDR-04