Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Ogłoszenie o naborze propozycji projektów

Sprawy Miasta » Budżet Obywatelski » Budżet Obywatelski na 2017 » Ogłoszenie o naborze propozycji projektów

Pliki do pobraniaRozmiarData
icoUchwala_nr_XXIII-218-16.pdf

z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/209/16

1328.55 KB2016-07-05 08:59
icoUchwala_nr_XXII-209-16.pdf

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna na temat części wydatków z budżetu miasta Cieszyna na 2017 rok

515.67 KB2016-06-16 09:25
icoAktualny_formularz_propozycji_projektu.doc

Aktualny formularz zgłoszeniowy projektu

87.00 KB2016-07-05 08:59
icoAktualny_formularz_propozycji_projektu.pdf

Aktualny formularz zgłoszeniowy projektu

114.40 KB2016-07-05 08:59
icoOgloszenie_o_naborze.pdf591.03 KB2016-06-17 08:29

      Działając na podstawie § 3 ust. 5 Załącznika do Uchwały Nr XXII/209/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna na temat części wydatków z budżetu miasta Cieszyna na 2017 rok ogłaszam nabór propozycji projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Cieszyna.

      Propozycję projektu może zgłosić każdy mieszkaniec naszego miasta, który uzyskał dla swojego projektu pisemne poparcie co najmniej 20 mieszkańców Cieszyna. Obok opisu zadania, wymagane jest określenie szacunkowego kosztu jego realizacji. Koszt realizacji projektu nie może przekroczyć kwoty 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

      Dodatkowo należy opisać poszczególne działania w projekcie oraz załączyć mapy, szkice, ewentualnie posiadaną dokumentację techniczną.

      Formularze propozycji projektu oraz formularze list poparcia dla projektu w wersji elektronicznej są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) www.bip.um.cieszyn.pl w zakładce pn. Budżet Obywatelski, stronie internetowej Miasta Cieszyna www.cieszyn.pl oraz w wersji papierowej w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

      W ramach Budżetu Obywatelskiego zgłaszać można projekty inwestycyjne i remontowe o charakterze lokalnym i ogólnomiejskim, jak np. budowa chodnika, placu zabaw czy budowa ścieżki rowerowej, małej architektury, urządzenia miejsca rekreacyjnego itp.

 

Termin zgłaszania projektów:

Projekty należy zgłaszać od dnia 17 czerwca 2016 r. do dnia 16 września 2016 r. w następujący sposób:

  • listownie na adres: Urząd Miejski w Cieszynie, 43-400 Cieszyn, Rynek 1, z adnotacją na kopercie „Budżet Obywatelski”,
  • osobiście, w Urzędzie Miejskim w Cieszynie w Punkcie Obsługi Klienta, Rynek 1 (parter).

 

Serdecznie zapraszam mieszkańców Cieszyna

do wspólnej pracy na rzecz naszego Miasta.

 

Ryszard Macura
Burmistrz Miasta Cieszyna