Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Odbiory techniczne sieci kanalizacyjnej i przyłączy

Jak załatwić sprawę » Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie sp. z o.o. » Odbiory techniczne sieci kanalizacyjnej i przyłączy

Wymagane dokumenty:

      Osoby fizyczne, jednostki organizacyjne, przedsiębiorcy i inne osoby prawne chcące dokonać odbioru technicznego powinna złożyć: 

  • inwentaryzację geodezyjną nowo zrealizowanej sieci kanalizacyjnej / przyłącza kanalizacyjnego. (z klauzulacją)

Miejsce złożenia dokumentów:

      Biuro Działu Gospodarki Ściekami, ul. Motokrosowa 27, pok. 4 lub 10, w godz. 7.00 - 15.00,

Sekretariat ZGK sp. z o.o., ul. Słowicza 59, parter, w godz. 7.00 - 15.00

Opłaty:

      68,29 zł + 23% VAT - dokonanie odbioru

Termin i sposób załatwienia:

      Termin wykonania odbioru ustala się ze zleceniodawcą. Dokumentem końcowym jest protokół odbioru, spisany w obecności stron.

Podstawa prawna:

  • Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 243/2013 r. poz. 1409, t.j.) wraz z przepisami wykonawczymi,
  • cennik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o..