Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Nadanie nazwy ulicy lub placu

Jak załatwić sprawę » Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości » Nadanie nazwy ulicy lub placu

Wymagane dokumenty:

      Wniosek z uzasadnieniem do Burmistrza Miasta Cieszyna.

Miejsce złożenia dokumentów:

      Biuro podawcze Urzędu Miejskiego, na parterze Ratusza, lub przesłanie pocztą na adres: Burmistrz Miasta Cieszyna, 43-400 Cieszyn ul. Rynek 1.

Opłaty:

      Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia:

      Burmistrz Miasta Cieszyna przekazuje wniosek Wydziałowi Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości, który rejestruje wniosek i kieruje go do Komisji Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków w celu uzyskania opinii w sprawie nazwy ulicy lub placu. Po uzyskaniu, opinii Burmistrz Miasta kieruje wniosek w formie projektu uchwały pod obrady Rady Miejskiej. Czas załatwienia wniosku w zależności od skomplikowania sprawy wynosi kilka miesięcy.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591).

Uwagi:

      Ostatecznie przyjęcie wniosku następuje w formie uchwały Rady Miejskiej w Cieszynie.