Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Na rok 2018

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Komisje konkursowe » Powołania komisji konkursowej » Na rok 2018

 • Zarządzenie Nr 0050.685.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 października 2018 roku

 • Zarządzenie nr 0050.690.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 31 października 2018 roku

 • Zarządzenie nr 0050.497.2018

  w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt.

 • Zarządzenie nr 0050.366.2018

  W sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Cieszyn w okresie wakacji letnich w ramach "Bezpiecznej Akcji Lato"

 • Zarządzenie nr 0050.284.2018

  powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - prowadzenie klubu abstynenta, w tym m. in. organizacja terapii rodzinnej, obozów terapeutycznych, grup terapeutycznych i obsługa telefonu trzeźwości

 • Zarządzenie Nr 0050.74.2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej

  Zarządzenie Nr 0050.74.2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej oferty na konkurs wypoczynek letni 2018

 • Zarządzenie nr 0050.63.2018

  Zarządzenie nr 0050.63.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2018 z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - ochrona rodzicielstwa, macierzyństwa, praw dziecka - prowadzenie placówek dla samotnych rodziców, kobiet w ciąży