Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Na rok 2017

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb zwykły » Wyniki » Na rok 2017

Pliki do pobraniaRozmiarData
ico0050.830.2017[2].pdf

Zarządzenie nr 0050.830.2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego

341.47 KB2018-01-08 15:54
ico0050.831.2017_(2).pdf

Zarządzenie nr 0050.831.2017 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia

391.53 KB2018-01-08 15:55
icoZarzadzenie_0050.105.2017.pdf

z zakresu kultury fizycznej

1010.28 KB2017-02-23 08:13
icoZarzadzenie_Nr_0050.269.2017.pdf

z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – prowadzenie klubu abstynenta, m. in.: organizacja terapii rodzinnej, obozów terapeutycznych, grup terapeutycznych i obsługa telefonu trzeźwości

574.40 KB2017-04-24 23:11
icoZarzadzenie_Nr_0050.383.2017.pdf

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej - Organizacja cyklicznych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach działań profilaktyki antyalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii

516.30 KB2017-07-03 09:10
icoZarzadzenie_Nr_0050.814.2017.pdf

Zarządzenie nr 0050.814.2017 w sprawie zatwierdzenia wyniku konkursu ofert na realizację zadania pn. "Program profilaktyki i korekcji wad postawy ciała uczniów klas I-III Szkół Podstawowych"

1246.31 KB2018-01-08 15:50
icoZarzadzenie_nr_0050-23-2017.pdf

z zakresu kultury fizycznej

738.35 KB2017-01-17 15:25
icoZarzadzenie_nr_0050-24-2017.pdf

z zakresu turystyki i krajoznawstwa

725.36 KB2017-01-17 15:25
icoZarzadzenie_nr_0050-99-2017.pdf

z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na rok 2017 - wsparcie dla osób niepełnosprawnych oraz osób długotrwale lub ciężko chorych - działalność hospicyjna

410.03 KB2017-02-20 15:17
icoZarzadzenie_nr_0050.128.2017.pdf

z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - podnoszenie standardów pracy placówek na terenie miasta Cieszyna (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Powiatowy w Cieszynie)

562.60 KB2017-03-09 21:42
icoZarzadzenie_nr_0050.764.2016.pdf

w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

672.61 KB2016-12-30 20:19
icoZarzadzenie_nr_0050.765.2016.pdf

w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży

637.09 KB2016-12-30 20:19
icoZarzadzenie_nr_0050.766.2016.pdf

w zakresie kultury i sztuki

699.93 KB2016-12-30 20:19
icoZarzadzenie_nr_0050.767.2016.pdf

w zakresie ochrony i promocji zdrowia

584.14 KB2016-12-30 20:19
icoZarzadzenie_nr_0050.768.2016.pdf

w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

579.09 KB2016-12-30 20:19
icoZarzadzenie_nr_0050.769.2016.pdf

z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu...

628.46 KB2016-12-30 20:19
icoZarzadzenie_nr_0050.770.2016.pdf

z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu...

829.13 KB2016-12-30 20:19
icoZarzadzenie_nr_0050.771.2016.pdf

w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

744.84 KB2016-12-30 20:20
icoZarzadzenie_nr_0050.772.2016.pdf

w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

677.90 KB2016-12-30 20:20
icoZarzadzenie_nr_0050.773.2016.pdf

w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

828.00 KB2016-12-30 20:20
icoZarzadzenie_nr_0050.774.2016.pdf

w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

684.87 KB2016-12-30 20:20
icoZarzadzenie_nr_0050.775.2016.pdf

w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

638.18 KB2016-12-30 20:20
icoZarzadzenie_nr_0050.776.2016.pdf

w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

709.33 KB2016-12-30 20:20