Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Na rok 2013

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Komisje konkursowe » Powołania komisji konkursowej » Na rok 2013

Pliki do pobraniaRozmiarData
icoZarzadzenie_nr_0050-989-2012.pdf

Powołanie komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia

622.09 KB2015-06-01 09:30
icoZarzadzenie_nr_0050-991-2012.pdf

Powołanie komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

387.85 KB2015-06-01 09:30
icoZarzadzenie_nr_0050-992-2012.pdf

Powołanie komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki na rok 2013

137.85 KB2015-06-01 09:30
icoZarzadzenie_nr_0050-993-2012.pdf

Powołanie komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania na rok 2013

142.50 KB2015-06-01 09:30
icoZarzadzenie_nr_0050-994-2012.pdf

Powołanie komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży na rok 2013

141.56 KB2015-06-01 09:30
icoZarzadzenie_nr_0050-996-2012.pdf

Powołanie komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2013

244.21 KB2015-06-01 09:30
icoZarzadzenie_nr_0050-997-2012.pdf

Powołanie komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - działania na rzecz wspierania rodziny, w tym piecza zastępcza - na rok 2013

241.77 KB2015-06-01 09:30
icoZarzadzenie_nr_0050-998-2012.pdf

Powołanie komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na rok 2013

231.41 KB2015-06-01 09:30