Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

I Zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna Krzysztof Kasztura

Urząd od środka » Władze Miasta » I Zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna Krzysztof Kasztura

Do kompetencji I Zastępcy Burmistrza należy koordynowanie działalności w zakresie:

 • edukacji i kultury,
 • opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • sportu i rekreacji,
 • wspierania rozwoju przedsiębiorczości,
 • opieki społecznej,
 • spraw dotyczących osób starszych i niepełnosprawnych.

I Zastępcy Burmistrza podlegają:

 • Wydział Sportu,
 • Samodzielne stanowisko ds. organizacji pozarządowych, osób starszych i niepełnosprawnych

I Zastępca Burmistrza sprawuje nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi:

 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 • Domem Spokojnej Starości,
 • Żłobkami Miejskimi,
 • Centrum Usług Wspólnych,
 • szkołami podstawowymi i przedszkolami,
 • Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym,
 • miejskimi instytucjami kultury:
 • Cieszyńskim Ośrodkiem Kultury „Dom Narodowy”,
 • Teatrem im. Adama Mickiewicza,
 • Książnicą Cieszyńską,
 • Biblioteką Miejską,
 • Zespołem Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej,
 • Zamkiem Cieszyn.