Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Ewidencja obiektów turystycznych

Jak załatwić sprawę »  Wydział Kultury i Promocji Miasta » Ewidencja obiektów turystycznych

Pliki do pobraniaRozmiarData
icoZarzadzenie_0050.840.2015.pdf

Dokumenty do pobrania

3100.93 KB2017-04-10 16:11

       Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu niebędącego obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym).

Podstawa prawna:

       Art. 35 ust. 2, art. 38 ust. 3, art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.), oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dz.U. z 2006 r. Nr 22, poz 169).

Sprawę załatwia:

       Wydział Kultury i Promocji Miasta
       Rynek 1 - Ratusz
       e -mail: jkasperczyk@um.cieszyn.pl 

Dokumenty od wnioskodawcy (strony):

       Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu, który nie jest obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym).

       Przedsiębiorca lub rolnik zgłaszający do ewidencji inny obiekt, w którym są świadczone usługi hotelarskie, jest obowiązany podać numer NIP oraz numer wpisu do KRS albo numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - o ile taki posiada.

Informacje na temat opłat:

       Postępowanie podlega opłacie 17,00 zł (wpis do ewidencji).

Forma załatwienia:

       Wpis do ewidencji.

Przewidywany termin załatwienia:

       Do 14 dni od daty otrzymania wniosku.

Dostępność procedury:

      Wydział Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, pok. 103, 105, 106. 

Uwagi:
  1. Na terenie Gminy Cieszyn ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym) prowadzi Burmistrz Miasta Cieszyna.
  2. Dokumentację należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1.
  3. Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji do Wydziału Kultury i Promocji Miasta o następujących zmianach:
  • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich
  • uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego
  • zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie
  • zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych
  • zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych

 

 

Urząd Statystyczny w Rzeszowie przypomina o obowiązku bieżącej aktualizacji wykazu obiektów świadczących usługi noclegowe w formie elektronicznej poprzez system "Ewidencja Obiektów Turystycznych".
Informacje pochodzące z systemu EOT wykorzystywane są do tworzenia i weryfikacji kartotek do badań turystycznych obiektów noclegowych. Stałym miesięcznym badaniem KT-1 objęte są obiekty posiadające 10 i więcej miejsc noclegowych, a obiekty dysponujące maksymalnie 9 miejscami noclegowymi badane są metodą reprezentacyjną raz w roku na forrnularzu KT-2.

Dodatkowych informacji związanych z działaniem aplikacji EOT oraz badaniami turystycznych obiektów noclegowych udzielają pracownicy Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, tel.17 853 52 19 w. 216, 215, 214, e-mail: j.uchman@stat.gov.pl.