Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Całościowa organizacja ruchu z podziałem na etapy

Rewitalizacja ulicy Głębokiej  » Organizacja ruchu » Całościowa organizacja ruchu z podziałem na etapy

Na czas realizacji zadania inwestycyjnego związanego z przebudową ulicy Głębokiej w Cieszynie wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Przewiduje ona prowadzenie zadania z podziałem na poszczególne odcinki tj.
 
I. Odcinek od ul. Zamkowej do ul. Menniczej – czas realizacji: 01.09.2020r. do 30.11.2020r.
Główny objazd do ul. Zamkowej odbywał się będzie ulicą Głęboką od ul. Menniczej w kierunku Rynku (ruch odwrócony), następnie ulicami Tadeusza Regera, Bolesława Limanowskiego, Górny Rynek, Garncarska, Bobrecka, Wojciecha Korfantego i Jana Michejdy, zgodnie z etapem/rysunkiem nr 03 projektu tymczasowej organizacji ruchu.
II. Odcinek od ul. Menniczej do ul. Browarnej – czas realizacji: 01.10.2020r. do 31.12.2020r.
Po zakończeniu robót na odcinku I, zostanie on dopuszczony do ruchu z ograniczeniem szerokości do 3m oraz wyznaczeniem miejsca dla zaopatrzenia. Począwszy od ul. Browarnej ruch skierowany będzie w dalszym ciągu w kierunku Rynku, zgodnie z etapem/rysunkiem nr 04 i 05 projektu tymczasowej organizacji ruchu.
 
III. Odcinek od ul. Browarnej do ul. Stary Targ – czas realizacji: 01.01.2021r. do 28.02.2021r.
Ruch samochodowy od ul. Browarnej skierowany będzie ulicą Głęboką do ul. Zamkowej, z ograniczeniem szerokości  przejazdu do 3m oraz wyznaczeniem zatok dla zaopatrzenia. Od ulicy Stary Targ ruch będzie odbywał się w dalszym ciągu w kierunku Rynku, zgodnie z etapem/rysunkiem nr 06 projektu tymczasowej organizacji ruchu.
IV. Odcinek od ul. Stary Targ do ul. Olszaka – czas realizacji: 01.03.2021r. do 31.05.2021r.
Od ul. Stary Targ ruch samochodowy skierowany będzie ulicą Głęboką do ul. Zamkowej, z ograniczeniem szerokości  przejazdu do 3m oraz wyznaczeniem zatok dla zaopatrzenia. Od ulicy Olszaka ruch będzie odbywał się tak jak poprzednio w kierunku Rynku, zgodnie z etapem/rysunkiem nr 07 projektu tymczasowej organizacji ruchu.
V. Odcinek od ul. Olszaka do Rynku wraz z pl. Św. Krzyża – czas realizacji: 01.04.2021r. do 31.05.2021r.
Począwszy od ul. Olszaka ruch samochodowy skierowany będzie ulicą Głęboką do ul. Zamkowej, z ograniczeniem szerokości przejazdu do 3m oraz wyznaczeniem zatok dla zaopatrzenia, zgodnie z etapem/rysunkiem nr 08 projektu tymczasowej organizacji ruchu.