Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Burmistrz Miasta Cieszyna Gabriela Staszkiewicz

Urząd od środka » Władze Miasta » Burmistrz Miasta Cieszyna Gabriela Staszkiewicz

Kontakt: I piętro, pokój nr 111


tel.: 33/ 47 94 300
fax: 33/ 47 94 303
e-mail: gstaszkiewicz@um.cieszyn.pl

 

 

 

Do kompetencji Burmistrza należy:

1. Kierowanie bieżącymi sprawami miasta,

2. Reprezentowanie miasta na zewnątrz,

3. Ogólny nadzór nad pracą Urzędu,

4. Koordynowanie działalności w zakresie:

 • obronności kraju i obrony cywilnej,
 • przeciwdziałania klęskom żywiołowym oraz usuwania ich skutków,
 • współpracy zagranicznej i  z organami samorządu terytorialnego,
 • aktów stanu cywilnego,
 • kontroli,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • obsługi prawnej,
 • ochrony porządku publicznego,
 • opieki społecznej,
 • ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych.

Burmistrz sprawuje nadzór nad:

1. Wydziałem Kultury i Instytucjami Kultury:

 • COK „Dom Narodowy”,
 • Teatrem im. A. Mickiewicza,
 • Książnicą Cieszyńską,
 • Biblioteką Miejską,
 • Zespołem Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej,
 • Zamkiem Cieszyn. Ośrodkiem Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem.

2. Miejskimi Jednostkami Organizacyjnymi:

 • Strażą Miejską,
 • Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji,
 • Żłobkami Miejskimi,
 • Zespołem Obsługi Jednostek Oświatowych,
 • gimnazjami, szkołami podstawowymi i przedszkolami,
 • Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym.

3. Biurem Kontroli,

4. Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego,

5. Audytorem Wewnętrznym,

6. Zespołem ds. Informacji,

7. Służbą BHP,

8. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji,

9. Pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych.

 • Burmistrz Miasta Cieszyna Gabriela Staszkiewicz
  Burmistrz Miasta Cieszyna Gabriela Staszkiewicz