Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Biuro Rady Miejskiej

Urząd od środka » Wydziały » Biuro Rady Miejskiej

Rynek 1
43-400 Cieszyn

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Remigiusz Jankowski
tel.: (33) 4794 310

Biuro Rady Miejskiej:
tel. (33) 4794 311-312
e-mail: biurorady@um.cieszyn.pl

  1. Prowadzi obsługę administracyjno - biurową Rady Miejskiej i Jej komisji.
  2. Prowadzi rejestry uchwał i postanowień Rady, interpelacji, wniosków i zapytań radnych oraz rejestr skarg i wniosków obywateli.
  3. Publikuje informacje o terminie i porządku obrad sesji Rady Miejskiej.
  4. Udostępnia protokoły z sesji Rady Miejskiej do publicznego wglądu poprzez zamieszczanie ich w Biuletynie Informacji Publicznej.
  5. Opracowuje, przechowuje i przekazuje właściwym organom materiały z obrad sesji Rady i komisji.
  6. Koordynuje spotkania radnych z mieszkańcami.