Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Etap IV – Przeprowadzenie procedury formalnej

Uchwała krajobrazowa » Etap IV – Przeprowadzenie procedury formalnej

Projekt „uchwały krajobrazowej” został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 23 sierpnia 2019 r. do 16 września 2019 r. zaś uwagi można było składać do 30 września 2019 r.  W okresie wyłożenia odbyła się również debata publiczna 12 września oraz  można było  wziąć udział w konsultacjach indywidualnych 13 września br. W wyznaczonym terminie wpłynęło 40 uwag do projektu uchwały od 5 podmiotów. Uwagi te zostały poddane analizie,  sporządzono zestawienie wszystkich uwag, a sposób ich rozstrzygnięcia przez Burmistrza Miasta Cieszyna został określony w Zarządzeniu Nr 0050.756.2019 z dnia 13 listopada 2019r. (link poniżej). 

Dziękujemy za udział w konsultacjach, zarówno na spotkaniach, jak i za złożenie uwag.

Do projektu uchwały zostały wprowadzone korekty wynikające z uwzględnienia uwag rozpatrzonych pozytywnie. Projekt zostanie skierowany pod obrady Rady Miejskiej Cieszyna.