Zmiana stawki opłat za śmieci od 1 kwietnia 2015 roku

Archiwum Archiwum » Zmiana stawki opłat za śmieci od 1 kwietnia 2015 roku

Data:2015-03-25 11:49
NazwaRozmiarData
icoUchwala_nr_VII-40-15.pdf

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/258/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

124.73 KB2015-06-01 09:32
icoUchwala_nr_VII-41-15.pdf

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/259/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne

177.06 KB2015-06-01 09:32
  • od 1 kwietnia 2015 r. wzrosły stawki opłaty za odpady komunalne
    od 1 kwietnia 2015 r. wzrosły stawki opłaty za odpady komunalne

UWAGA!

Od 1 kwietnia 2015 r. zmianie ulegają stawki opłat za śmieci

 

      Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że od dnia 1 kwietnia br. wzrosną stawki opłaty za odpady komunalne, zarówno dla nieruchomości zamieszkałych, które rozliczają się od ilości zamieszkujących je osób oraz nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne, czyli takich które deklarują pojemniki na zmieszane odpady komunalne.

 

      Mając powyższe na uwadze informuję, że od 1 kwietnia 2015 r. stawki opłat będą wynosiły:

 

      w przypadku nieruchomości zamieszkałych:

  • 10,30 zł od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady są zbierane i odbierane w sposób  selektywny:
  • 19,53 zł od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

 

      w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (dotyczy nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, społeczna lub publiczna):

  • stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności za niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z nieruchomości, na których odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) za pojemnik o pojemności 55 l (0,055 m3) – 8,85 zł;

2) za pojemnik o pojemności 60 l (0,060 m3) – 9,65 zł;

3) za pojemnik o pojemności 110 l (0,11 m3) – 15,55 zł;

4) za pojemnik o pojemności 120 l (0,12 m3) – 17,00 zł;

5) za pojemnik o pojemności 240 l (0,24 m3) – 31,55 zł;

6) za pojemnik o pojemności 1100 l (1,10m3) – 105,75 zł;

7) za pojemnik o pojemności 5000 l (5,0 m3) – 429,00 zł;

8) za pojemnik o pojemności 7000 l (7,0 m3) – 594,15 zł;

9) za pojemnik o pojemności 10 000 l (10,0 m3) – 825,15 zł.

 

  • stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności za niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z nieruchomości, na których odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane:

1) za pojemnik o pojemności 55 l (0,055 m3) – 11,50 zł;

2) za pojemnik o pojemności 60 l (0,060 m3) – 12,45 zł;

3) za pojemnik o pojemności 110 l (0,11 m3) – 20,25 zł;

4) za pojemnik o pojemności 120 l (0,12 m3) – 22,10 zł;

5) za pojemnik o pojemności 240 l (0,24 m3) – 40,85 zł;

6) za pojemnik o pojemności 1100 l (1,10m3) – 136,65 zł.

7) za pojemnik o pojemności 5000 l (5,0 m3) – 554,70 zł;

8) za pojemnik o pojemności 7000 l (7,0 m3) – 768,25 zł;

9) za pojemnik o pojemności 10 000 l (10,0 m3) – 1066,95 zł.

 

 

Uwaga! W związku ze zmianą stawki opłaty:

  • ZA I KWARTAŁ 2015 r. PŁACIMY WEDŁUG STARYCH STAWEK: opłatę za I kwartał 2015 r. należy wnosić do 15 kwietnia br. w wysokości obliczonej na podstawie obowiązujących do 1 kwietnia 2015 r. stawek opłat (jak w roku poprzednim);

  • GMINA WYŚLE ZAWIADOMIENIA O ZMIANIE STAWEK: zmian stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, ponieważ gmina wyśle do właścicieli nieruchomości zawiadomienia o wysokości opłaty za śmieci, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. Opłatę określoną w zawiadomieniu należy wnosić w roku 2015 bez wezwania w terminach płatności tj.:

 

za II kwartał –   do dnia 15 lipca,

za III kwartał –   do dnia 15 października,

za IV kwartał –   do dnia 15 stycznia.

 

  • zawiadomienia nie zostaną wysłane do tych właścicieli nieruchomości, wobec których gmina wydała decyzję o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Takie osoby winny przedłożyć do Urzędu Miejskiego w Cieszynie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której wyliczona zostanie opłata z uwzględnieniem nowej stawki opłaty.

 

      Należy również pamiętać, że w sytuacji gdy na nieruchomości zmienia się składnik mający wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (osoby lub pojemniki na zmieszane odpady komunalne), właściciel nieruchomości winien w ciągu 14 dni od daty zaistnienia zmiany złożyć nową deklarację uwzględniającą zaistniałe zmiany.