Opłaty Opłaty za odpady

NazwaRozmiarData
icouchwala_nr_XXVI_304_21.pdf

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

175.30 KB2021-04-01 10:48
icouchwala_nr_XXXIV-418-21[1].pdf

sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne - uchwała obowiązuje od 1.01.2022 r.

1530.41 KB2022-01-03 10:54
icouchwala_Nr_XVIII_199_20.pdf

sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne - uchwała obowiązuje do 31.12.2021 r.

212.34 KB2021-01-04 08:18
icouchwala_Nr_XX_237_20_(zmiana_uchwaly_Nr_XVIII_199_20).pdf

sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne - uchwała obowiązuje do 31.12.2021 r.

146.74 KB2021-01-04 08:18
icouchwala_Nr_XVII_182_20.pdf

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

196.07 KB2021-01-04 08:21
 • /www.pixabay.com
  /www.pixabay.com

Wysokość obowiązujących stawek opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  wytworzonych na terenie Cieszyna

- w przypadku  nieruchomości zamieszkałych stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

 • 29,00 od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

 • 116,00 od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

- w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności wynoszą:

 • w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) za pojemnik o pojemności 55 l (0,055 m3) – 11,40 zł;

2) za pojemnik o pojemności 60 l (0,060 m3) – 12,40 zł;

3) za pojemnik o pojemności 110 l (0,11 m3) – 22,80 zł;

4) za pojemnik o pojemności 120 l (0,12 m3) – 24,90 zł;

5) za pojemnik o pojemności 240 l (0,24 m3) – 49,80 zł;

6) za pojemnik o pojemności 1100 l (1,10m3) – 228,20 zł;

7) za pojemnik o pojemności 5000 l (5,0 m3) – 1 037,50 zł;

8) za pojemnik o pojemności 7000 l (7,0 m3) – 1 452,50 zł;

9) za pojemnik o pojemności 10 000 l (10,0 m3) – 2 075,00 zł;

10) za worek o pojemności 120 l (0,12 m3) – 15,60 zł.

 • w przypadku, gdy odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane :

1) za pojemnik o pojemności 55 l (0,055 m3) – 45,60 zł;

2) za pojemnik o pojemności 60 l (0,060 m3) – 49,60 zł;

3) za pojemnik o pojemności 110 l (0,11 m3) – 91,20 zł;

4) za pojemnik o pojemności 120 l (0,12 m3) – 99,60 zł;

5) za pojemnik o pojemności 240 l (0,24 m3) – 199,20 zł;

6) za pojemnik o pojemności 1100 l (1,10m3) – 912,80 zł.

7) za pojemnik o pojemności 5000 l (5,0 m3) – 4 150,00 zł;

8) za pojemnik o pojemności 7000 l (7,0 m3) – 5 810,00 zł;

9) za pojemnik o pojemności 10 000 l (10,0 m3) – 8 300,00 zł;

10) za worek o pojemności 120 l (0,12 m3) – 62,40 zł.

- nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, roczna ryczałtowa stawka opłaty wynosi:

 • 57,00 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

 • 228,00 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej  nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

Opłata roczna ryczałtowa obowiązuje od dnia 1 styczna 2016 r.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać:

 • kwartalnie w przypadku nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i w części zamieszkałych i niezamieszkałych, w terminach:

- I kwartał– do dnia 15 kwietnia

- II kwartał– do dnia 15 lipca,

- III kwartał– do dnia 15 października,

- IV kwartał– do dnia 15 stycznia.

 • bez wezwania za cały rok, z góry w przypadku nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywana jedynie przez część roku należy uiścić, w terminie:

- do dnia 15 lipca każdego roku, lub

- w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.