Kontakt Kontakt

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

ul. Rynek 1

43-400 Cieszyn

www.um.cieszyn.pl

Naczelnik: Dorda Aleksander

tel. (33) 479 42 70

Gospodarka odpadami: 

tel. (33) 479 42 73

     (33) 479 42 75

     (33) 476 42 76

     (33) 479 42 78

e-mail: ochrona@um.cieszyn.pl

          odpady@um.cieszyn.pl

_________________________________________________________________________

Gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)

ul. Motokrosowa 27

43-400 Cieszyn

tel. 795 599 677

 _________________________________________________________________________

Firma odbierająca odpady komunalne z terenu Gminy Cieszyn:

konsorcjum firm:

EKO-STELA Sp. z o.o., ul. Zniwna 9, 43-418 Brzezówka

oraz

PPHU Ekoplast-Produkt s.c Krzysztof Brandys, Ryszard Brandys, ul. Ligocka 103/7, 40-568 Katowice

adres korespondencyjny i siedziba zakładu: ul. Frysztacka 145, 43-400 Cieszyn 

tel. (33) 858 00 75

 _________________________________________________________________________

prowadzący punkty Obsługi Klienta:

PPHU Ekoplast-Produkt s.c Krzysztof Brandys, Ryszard Brandys,ul. Ligocka 103/7, 40-568 Katowice

ul. 3 Maja 18

ul. Frysztacka 145

tel. (33) 858 00 75

_