Kontakt Kontakt

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

ul. Rynek 1

43-400 Cieszyn

www.um.cieszyn.pl

Naczelnik: Dorda Aleksander

tel. (33) 479 42 70

Gospodarka odpadami: 

tel. (33) 479 42 73

     (33) 479 42 75

     (33) 476 42 76

     (33) 479 42 78

e-mail: ochrona@um.cieszyn.pl

          odpady@um.cieszyn.pl

_________________________________________________________________________

Gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)

ul. Motokrosowa 27

43-400 Cieszyn

tel. 795 599 677

 _________________________________________________________________________

Firma odbierająca odpady komunalne z terenu Gminy Cieszyn:

EKO-STELA Sp. z o.o., ul. Zniwna 9, 43-418 Brzezówka

tel. (33) 858 00 75, 503 933 206

e-mail: biuro.ekostela@gmail.com

 _________________________________________________________________________

Prowadzący punkty Obsługi Klienta:

EKO-STELA Sp. z o.o., ul. Zniwna 9, 43-418 Brzezówka

tel. (33) 858 00 75, 503 933 206

e-mail: biuro.ekostela@gmail.com

_