Terminy płatności za odpady w 2024 r.

Gospodarka Gospodarka odpadami - aktualności » Terminy płatności za odpady w 2024 r.

 • /www.pixabay.com
  /www.pixabay.com

Informujemy  Szanownych Państwa, że dla usprawnienia procesu przyjmowania wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Cieszynie funkcjonuje System Identyfikacji Masowych Płatności SIMP, polegający na przyporządkowaniu każdemu płatnikowi tej opłaty indywidualnego rachunku bankowego, na który należy wpłacać wyłącznie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  W razie jego zagubienia numer indywidualnego konta bankowego można uzyskać na stanowisku księgowości w Referacie Podatków Wydziału Finansowego, ul. Srebrna 2. W przypadku nieotrzymania zawiadomienia można dokonywać wpłat na ogólne konto Urzędu Miejskiego w PKO Bank Polski w Cieszynie nr 89 1020 2313 0000 3202 1123 4962. Wpłaty dokonywane bezpośrednio w Banku Śląskim  zwolnione są z dodatkowych opłat.

Wyjaśnienia w sprawie księgowań dokonanych wpłat udzielane będą pod numerami telefonów: 33 4794281, 33 4794297, 33 4794318.

Wpłaty dokonane przez Państwa bezpośrednio na rachunek bankowy powinny w treści wskazywać okres, którego dotyczą, np. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2024 r. 

 

Uprzejmie przypominamy, że:

 • opłata płatna jest bez wezwania
 • opłata za kwartał stanowi iloczyn opłaty miesięcznej wyliczonej na deklaracji x 3 miesiące.

 

      Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w danym roku w następujących terminach:

 • I kwartał   –   do dnia 15 kwietnia,
 • II kwartał   –   do dnia 15 lipca,
 • III kwartał   –   do dnia 15 października,
 • IV kwartał   –   do dnia 15 stycznia.

 

W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, roczną ryczałtową opłatę wnosi się bez wezwania za cały rok, z góry, w terminie:

 • do dnia 15 lipca każdego roku, lub
 • w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.