Sprzątanie Świata w Cieszynie

Kampania edukacyjna Kampania edukacyjna » Sprzątanie Świata w Cieszynie

Data:2015-09-02 14:50
  • Plakat
    Plakat
  • Banner akcji
    Banner akcji

      Wyprawa – Poprawa! Pod takim hasłem rusza tegoroczna, 22 akcja "Sprzątanie Świata – Polska". Wzorem lat ubiegłych Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie koordynuje na terenie gminy Cieszyn przedmiotową akcję, której celem jest promowanie nieśmiecenia, ograniczenie powstawania odpadów, kształtowanie prawidłowych postaw dotyczących gospodarowania odpadami. Finał akcji zaplanowany został na 18 września br. (piątek), a wezmą w nim udział uczniowie cieszyńskich szkół, dla których sprzątanie świata stanowić będzie wspólną lekcję poszanowania środowiska naturalnego.

      Akcja Sprzątanie Świata – Polska ma przede wszystkim wymiar edukacyjny i skupia się na tym aby mieszkańcy gminy uświadomili sobie jak ważne są podejmowane przez nich decyzje i jak duży wpływ mogą mieć na wygląd oraz czystość ich otoczenia.

      Więcej informacji na temat akcji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Cieszynie - w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa – I piętro pokoj nr 116, tel. 33 4794 273, 275 lub 278 w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 7:30-16:30, wtorek-czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-14:30.