Roczna opłata ryczałtowa - kogo dotyczy

Gospodarka Gospodarka odpadami - aktualności » Roczna opłata ryczałtowa - kogo dotyczy

ROCZNA OPŁATA RYCZAŁTOWA ZA ODPADY

– KOGO DOTYCZY

 

Właściciel:

  • nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub

  • innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla ww. nieruchomości i poniesienia z tego tytułu opłaty rocznej ryczałtowej w wysokości:

  • 57,00 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane,

  • 228,00 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

Opłatę roczną ryczałtową należy wnosić bez wezwania za cały rok w terminie:

  • do dnia 15 lipca każdego roku, lub

  • w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego (dot. nowo wybudowanego domku letniskowego czy zakupu nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe).