PIKNIK EKOLOGICZNY 20.09.2019 r. - relacja z imprezy

Kampania edukacyjna Kampania edukacyjna » PIKNIK EKOLOGICZNY 20.09.2019 r. - relacja z imprezy

Piknik Ekologiczny na cieszyńskim Rynku w ramach „Cieszyńskiej Szkoły EkoMyślenia 2019-2020”

 

W piątek 20 września 2019 r. na płycie cieszyńskiego Rynku we wspólnej edukacji przez zabawę podczas Pikniku Ekologicznego 2019 uczestniczyło ok. 500 uczniów klas 1-4 cieszyńskich szkół podstawowych.

Impulsem do organizacji tego wydarzenia była coroczna akcja „Sprzątania Świata - Polska 2019”, przebiegająca w tym roku pod hasłem „NIE ŚMIECIMY – SPRZĄTAMY – ZMIENIAMY”.

W myśl hasła przewodniego akcji, Wydział Ochrony Środowiska UM w Cieszynie we współpracy z firmą Czarna Chmura z Podzamacza zaproponował uczestnikom w piątkowe przedpołudnie udział w:

  1. wyścigach gokartami na pedały, podczas którego dzieci musiały wykazać się nie tylko refleksem i sprawnością fizyczną, ale również znajomością zasad segregacji odpadów. Uczestnicy wyścigów otrzymywali licencje Eko-kierowcy rajdowego;
  2. konkurencjach z samochodami i taczkami z elementami rywalizacji i edukacji ekologicznej;

  3. warsztatach omawiające wpływ spalania odpadów na środowisko. Podczas warsztatów dzieci wykonywały przedmioty z recyklingu oraz trenowały umiejętności właściwego podziału odpadów ze względu na surowiec z jakiego zostały wytworzone;

  4. „treningu” zgniatania butelek plastikowych na specjalnie przygotowany zgniatarkach, przez co zwrócono uwagę na zasadność zmniejszania objętości butelek i w ten sposób oszczędzanie miejsca w pojemnikach czy workach na odpady. Ma to istotne znaczenia w sytuacji, gdy wiele gospodarstw musi się „zmieścić” ze swoimi śmieciami w jednym pojemniku.

 

Ale to nie koniec atrakcji, ponieważ:

  1. dla dzieci udostępniono stoisko, w którym mogły oddać drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w zamian za torbę bawełnianą oraz otrzymać materiały edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi;
  2. dzięki uprzejmości Polskiego Czerwonego Krzyża z Cieszyna zorganizowano punkt, w którym dzieci uczyły się udzielania pierwszej pomocy;

  3. firma odbierająca odpady z terenu Cieszyna, tj. PPHU Ekoplast-Produkt s.c. udostępniła śmieciarkę i przedstawiciele firmy prezentowali zasadę jej działania.

W tegorocznych cieszyńskich obchodach międzynarodowej akcji „Sprzątania Świata - Polska 2019” wzięli również udział uczniowie cieszyńskich szkół podstawowych i średnich, którzy - jak co roku - sprzątali wyznaczone rejony Cieszyna.