Oddając elektrośmieci - wspierasz szkoły

Kampania edukacyjna Kampania edukacyjna » Oddając elektrośmieci - wspierasz szkoły

Data:2017-09-14 13:48

      Kontynuując działania mające na celu popularyzowanie właściwego postępowania z niebezpiecznymi odpadami komunalnymi powstającymi w naszych gospodarstwach domowych, ponownie nawiązano współpracę z ElektroEko Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z Warszawy, celem przeprowadzenia jednorazowej akcji zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego pn. „Moje miasto bez elektrośmieci”. ElektroEko jest twórcą i organizatorem ww. programu realizowanego na terenie całego kraju. Celem akcji jest zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tzw. elektrośmieci, poprzez zorganizowanie mobilnych punktów zbiórki odpadów, do których mieszkańcy mogą bezpłatnie przekazać elektrośmieci.

      Wymiernym efektem akcji - oczywiście oprócz właściwego zagospodarowania elektrośmieci - jest fakt, że za oddany sprzęt mieszkańcy otrzymują kupony, które mogą przekazać dowolnej cieszyńskiej szkole podstawowej. Z kolei szkoły za przekazane od mieszkańców kupony, po przystąpieniu do programu, będą miały możliwość bezpłatnego pozyskania pomocy dydaktycznych czy wyposażenie sal lekcyjnych i gimnastycznych, których fundatorem jest ww. organizacja.

      Ze szczegółami akcji można zapoznać się na stronie internetowej www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl

 

      Stąd apelujemy do mieszańców o włączenie się akcji poprzez:

KROK 1. przyniesienie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tzw. elektrośmieci w wyznaczonych dniach, godzinach do miejsc zbiórki (informacje na załączonym plakacie). Nie należy takiego sprzętu pozostawić przed ani po wyznaczonych dniach i godzinach zbiórki, ponieważ w ten sposób mieszkaniec nie otrzyma kuponu przeznaczonego do szkoły, czyli nie pomaga w zbiórce.

KROK 2. mieszkaniec powinien pobrać kupon za oddany odpad, a następnie przekazać go wybranej przez siebie szkole.

Przypominamy, co kryje się pod nazwą elektrośmieć i jakie odpady wliczamy do tej kategorii:

      Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Są nimi zużyte, przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki i żarówki energooszczędne, telewizory, sprzęt audio, żelazka, telefony, wiertarki i inne podobne sprzęty zasilane na prąd lub na baterie/akumulatory.

 

PAMIĘTAJ!

  • Nie umieszczaj zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie  z innymi odpadami w tym samym pojemniku;

  • Nie porzucaj zużytego sprzętu w lesie;

  • Nie demontuj sprzętu samodzielnie, ponieważ zawiera wiele substancji niebezpiecznych dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla środowiska;

  • Sklepy i punkty handlowe mają obowiązek przyjąć bezpłatnie stary sprzęt przy zakupie nowego tego samego rodzaju, w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt. Oznacza to, że np. starą pralką można oddać  w sklepie, w którym kupujemy nową.