Odbiór odpadów w postaci folii, sznurka oraz opon z gospodarstw rolnych

Odbiór odpadów Odbiór odpadów » Odbiór odpadów w postaci folii, sznurka oraz opon z gospodarstw rolnych

Wykaz punktów, w których można odpłatnie oddać odpady w postaci folii, sznurka lub opon wytworzonych w gospodarstwach rolnych:

Nazwa i adres zbierającego: PPHU Ekoplast - Produkt s.c. Krzysztof Brandys, Ryszard Brandys, ul. Frysztacka 145, 43-400 Cieszyn