Nowe terminy na zgłaszanie zmian w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Gospodarka Gospodarka odpadami - aktualności » Nowe terminy na zgłaszanie zmian w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Z uwagi na nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z dniem 6 września 2019 r. wprowadzono nowy termin, w którym właściciele nieruchomości mogą zgłaszać w Urzędzie Miejskim w Cieszynie zmiany w liczbie osób zamieszkujących na nieruchomości, czy też ilości pojemników wykorzystywanych do gromadzenia odpadów komunalnych w przypadku nieruchomości niezamieszkałych (tzn. na których prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność społeczna, handlowa, usługowa, produkcyjna itp.).

Zgodnie z nowymi przepisami:

 • Każdą zmianę liczby osób zamieszkujących na nieruchomości należy zgłosić najpóźniej w terminie do 10 dnia następnego miesiąca, czyli gdy np. od 12 września na nieruchomości zamieszkuje 5 osób, a nie jak dotychczas 6 osób, właściciel winien zgłosić to najpóźniej do 10 października. Natomiast gdy się spóźni - zmniejszenie osób (a tym samym wysokości ponoszonej opłaty za odpady) nastąpi dopiero od daty złożenia w Urzędzie Miejskim w Cieszynie deklaracji informującej o zaistniałej zmianie.

   

  Dlatego należy pamiętać, że gdy np. zmniejsza się ilość osób zamieszkującej na naszej nieruchomości powinnyśmy jak najszybciej zgłosić zmianę w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, ponieważ gdy będziemy zbytnio zwlekać Urząd jest zobowiązany odnotować zmianę z momentem złożenia deklaracji, czyli poniesiemy opłatę za odpady za osobę, która już nie zamieszkuje.

   

 • Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, gdy te zmianę zgłosi w terminie, o którym mowa powyżej.

   

  Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli właściciel nieruchomości złoży nową deklarację zmniejszającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

   

Powyższe uregulowania w zakresie terminu na dokonanie zmian deklaracji oraz zmniejszenia zobowiązania za okres wsteczny dotyczą również nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. Są to nieruchomości, na których prowadzona jest wszelkiego rodzaju działalność społeczna, handlowa, usługowa itp.

 

Formularz deklaracji można pobrać: