Firma odbierająca odpady komunalne w roku 2024

Odbiór odpadów Odbiór odpadów » Firma odbierająca odpady komunalne w roku 2024

     

 Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że z dniem 1 stycznia 2024 r. usługę z zakresu odbioru odpadów komunalnych z terenu Cieszyna świadczyć będzie firma:

EKO-STELA Sp. z o.o., ul. Żniwna 9, 43-418 Brzezówka

tel. 33 8580075, 503 933 206

e-mail: biuro.ekostela@gmail.com

Terminy odbioru odpadów zmieszanych i selektywnie zbieranych podane są w harmonogramie odbioru odpadów na rok 2024, który znajduje się w zakładce Odbiór odpadów