Akty prawa miejscowego

Obowiązujące prawo Obowiązujące prawo » Akty prawa miejscowego

NazwaRozmiarData
icoUchwala_Nr_XLIX_586_23[1].pdf

UCHWAŁA NR XLIX/586/23 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/258/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn

1552.24 KB2023-05-18 14:05
icoUCHWALA_NR_XLIX_587_23.pdf

UCHWAŁA NR XLIX/587/23 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 26 stycznia 2023 r w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/463/22 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Cieszyn.r.

1546.46 KB2023-05-18 14:02
icoUchwala_Nr_XLI_498_22.pdf

UCHWAŁA NR XLI/498/22 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/259/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1458.18 KB2022-07-26 15:48
icoUchwala_Nr_XLI_497_22.pdf

UCHWAŁA NR XLI/497/22 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/258/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn

1557.54 KB2022-07-26 15:43
icouchwala_nr_XXXIV-418-21.pdf

UCHWAŁA NR XXXIV/418/21 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne

1530.41 KB2022-01-03 10:45
icouchwala_nr_XXVI_304_21[1].pdf

UCHWAŁA NR XXVI/304/21 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

175.30 KB2021-04-01 10:51
icoUchwala_Nr_XXXVIII_463_22.pdf

UCHWAŁA NR XXXVIII/463/22 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Cieszyn

1556.46 KB2022-05-05 14:57
icouchwala_Nr_XXII_259_20.pdf

UCHWAŁA NR XXII/259/20 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

274.23 KB2021-01-04 10:33
icouchwala_Nr_XXII_258_20.pdf

UCHWAŁA NR XXII/258/20 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn

308.87 KB2021-01-04 10:31
icouchwala_Nr_XX_237_20_(zmiana_uchwaly_Nr_XVIII_199_20)[1].pdf

UCHWAŁA NR XX/237/20 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA zdnia 27 sierpnia 2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/199/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 maja 2020r .w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości niezamieszkałych,na których powstają odpady komunalne

146.74 KB2021-01-04 10:22
icoUchwala_Nr_XVII_182_20.pdf

Uchwala Nr XVII/182/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

196.07 KB2020-05-18 09:04
icoUchwala_nr_XVII_183_20.pdf

Uchwała Nr XVII/183/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości

401.06 KB2020-05-18 09:01
icoUchwala_Nr_XIII_94_15_Rady_Miejskiej_Cieszyna.pdf

Uchwala Nr XIII/94/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

95.43 KB2016-01-02 16:44
icoUchwala_Nr_XXIV-245-12.pdf

Uchwala Nr XXIV/245/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

141.18 KB2017-04-27 14:31
icoUCHWALA_NR_XXIV_227_16.pdf

Uchwala Nr XXIV/227/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/263/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

189.43 KB2017-04-27 12:48
  • /www.pixabay.com
    /www.pixabay.com

.