1 kwietnia 2021 r. - wzrost stawki opłaty za odpady

Gospodarka Gospodarka odpadami » 1 kwietnia 2021 r. - wzrost stawki opłaty za odpady

Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/304/21 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Śla. z 2021 r., poz. 1596), z dniem 1 kwietnia 2021 r. podwyższeniu ulega miesięczna stawka opłaty za odpady dla osób zamieszkujących na nieruchomościach położonych na terenie Cieszyna.

Czytaj... https://archiwum.um.cieszyn.pl/smieci/?-img-src-templates-madebypisk-img-20zlpng-alt-oplaty-oplaty-za-odpady,15