Zbiórka igieł i strzykawek po iniekcjach

Selektywna zbiórka Selektywna zbiórka »  Zbiórka igieł i strzykawek po iniekcjach

 

Odpady komunalne w postaci igieł i strzykawek, które powstają w gospodarstwach domowych (odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, a które powstają w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi), mieszkańcy Cieszyna mogą bezpłatnie przekazywać do:

  1. punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowanego w Cieszynie przy           ul. Motokrosowej 27 (tzw. PSZOK-u);
  2. Apteki „Prima” zlokalizowanej w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 27.