Zaproszenie na spotkania z mieszkańcami - KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW

Kampania edukacyjna Kampania edukacyjna » Zaproszenie na spotkania z mieszkańcami - KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW

Burmistrz Miasta Cieszyna zaprasza mieszkańców Cieszyna na bezpłatne spotkania edukacyjne o tematyce segregacji odpadów, ze szczególnym uwzględnianiem segregacji bioodpadów i ich zagospodarowaniem w przydomowych kompostownikach.

W ramach prowadzonych przez Gminę Cieszyn działań informacyjno-edukacyjnych z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2021 zaplanowano przeprowadzenie działania edukacyjnego o tematyce segregacji odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem segregacji bioodpadów i ich zagospodarowaniem w przydomowych kompostownikach w ramach akcji edukacyjnej Cieszyńska Szkoła EkoMyślenia – ZERO WASTE HOME z tegorocznym hasłem przewodnim Każdy Cieszyniak wie, że kompostowanie opłaca się”.

Burmistrz Miasta Cieszyna zaprasza mieszkańców Cieszyna na 5 dwugodzinnych spotkań, podczas których omówione zostaną zagadnienia w zakresie kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach. Prelekcje mają na celu zachęcenie mieszkańców do wykorzystania powstających w gospodarstwach domowych bioodpadów, a prelegent prowadzący spotkania - Joanna Baranowska (m.in. autorka książki „Jak kompostować? To proste”; prowadząca praktyczne warsztaty z kompostowani i ekodetergentów, prowadząca bloga ORGANICZNI.eu; miłośniczka kompostowania) udowodni, że kompostowanie nie jest trudnym procesem i z powodzeniem każdy może samodzielnie przetwarzać odpady organiczne w swoim domu, a tym samym zmniejszyć ilości wytwarzanych odpadów.

A dlaczego tak ważna jest edukacja w zakresie wykorzystania bioodpadów m.in. poprzez kompostowanie?

Ponieważ bioodpady czyli najprościej odpady z ogrodów i parków, czy odpady spożywcze i kuchenne, które w odpowiednich warunkach ulegają biodegradacji, stanowią znaczący strumień odpadów w ogólnej masie wytwarzanych odpadów w gospodarstwach domowych (szacuje się ok. 30 %). Tak wysoki udział tych odpadów w rynku odpadowym oraz znaczące koszty ich zagospodarowania wpływają na ogólne koszty gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. A przecież każdy z nas musi sobie zdać sprawę z faktu, że odpad ten de facto to cenny materiał, który może posłużyć do produkcji kompostu w przydomowym ogródku. Kompostując:

  1. przyczyniamy się do zapobiegania marnotrawieniu żywności,

  2. uzyskujemy „darmowy” nawóz organiczny dla naszych kwiatków i warzyw – w końcu nie bez powodu jest to tzw. „czarne złoto”,

  3. zmniejszamy ilość wytwarzanych odpadów, które trafiają na składowiska.

W zamian - oprócz wkładu w rozpowszechnianie i faktyczną realizację nurtu ZERO WASTE - możemy uzyskać ulgę w opłacie za odpady komunalne.

Natomiast z punktu widzenia gminy niezmiernie ważnym jest, aby osiągąć wymagane przepisami prawa określone dla poszczególnych lat poziomy ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Brak realizacji tego obowiązku skutkuje nałożeniem kary na gminę, co w konsekwencji jeszcze zwiększy koszt funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami.

 

Szczegóły spotkań na załączonym powyżej plakacie