Wysokość opłat za odpady w 2018 r.

Archiwum Archiwum » Wysokość opłat za odpady w 2018 r.

Data:2018-01-04 12:39
 • /www.pixabay.com
  /www.pixabay.com

     Informujemy, że wysokość opłaty za odpady komunalne w roku 2018 wynoszą odpowiednio:

 

 

 

- w przypadku nieruchomości zamieszkałych stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

 • 10,30 od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

 • 19,53 od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

- w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności wynoszą:

 • odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) za pojemnik o pojemności 55 l (0,055 m3) – 8,85 zł;

2) za pojemnik o pojemności 60 l (0,060 m3) – 9,65 zł;

3) za pojemnik o pojemności 110 l (0,11 m3) – 15,55 zł;

4) za pojemnik o pojemności 120 l (0,12 m3) – 17,00 zł;

5) za pojemnik o pojemności 240 l (0,24 m3) – 31,55 zł;

6) za pojemnik o pojemności 1100 l (1,10m3) – 105,75 zł.

7) za pojemnik o pojemności 5000 l (5,0 m3) – 429,00 zł;

8) za pojemnik o pojemności 7000 l (7,0 m3) – 594,15 zł;

9) za pojemnik o pojemności 10 000 l (10,0 m3) – 825,15 zł.

 • odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane :

1) za pojemnik o pojemności 55 l (0,055 m3) – 11,50 zł;

2) za pojemnik o pojemności 60 l (0,060 m3) – 12,45 zł;

3) za pojemnik o pojemności 110 l (0,11 m3) – 20,25 zł;

4) za pojemnik o pojemności 120 l (0,12 m3) – 22,10 zł;

5) za pojemnik o pojemności 240 l (0,24 m3) – 40,85 zł;

6) za pojemnik o pojemności 1100 l (1,10m3) – 136,65 zł.

7) za pojemnik o pojemności 5000 l (5,0 m3) – 554,70 zł;

8) za pojemnik o pojemności 7000 l (7,0 m3) – 768,25 zł;

9) za pojemnik o pojemności 10 000 l (10,0 m3) – 1066,95 zł.

- w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku roczna ryczałtowa stawka opłaty wynosi:

 • 46,00 zł za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

 • 59,80 zł za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

Opłata roczna ryczałtowa obowiązuje od dnia 1 styczna 2016 r.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać:

 • kwartalnie w przypadku nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i w części zamieszkałych i niezamieszkałych, w terminach:

- I kwartał– do dnia 15 kwietnia

- II kwartał– do dnia 15 lipca,

- III kwartał– do dnia 15 października,

- IV kwartał– do dnia 15 stycznia.

 • bez wezwania za cały rok, z góry w przypadku nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywana jedynie przez część roku należy uiścić, w terminie:

- do dnia 15 lipca każdego roku, lub

- w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.