Terminy płatności za odpady w 2018 r.

Archiwum Archiwum » Terminy płatności za odpady w 2018 r.

Data:2018-01-04 12:42
 • /www.pixabay.com
  /www.pixabay.com

      Informujemy  Szanownych Państwa, że dla usprawnienia procesu przyjmowania wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Cieszynie funkcjonuje System Identyfikacji Masowych Płatności SIMP, polegający na przyporządkowaniu każdemu płatnikowi tej opłaty indywidualnego rachunku bankowego, na który należy wpłacać wyłącznie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  W razie jego zagubienia numer indywidualnego konta bankowego można uzyskać na stanowisku księgowości w Referacie Podatków Wydziału Finansowego, ul. Srebrna 2. W przypadku nieotrzymania zawiadomienia można dokonywać wpłat na ogólne konto Urzędu Miejskiego w ING Bank Śląski w Cieszynie nr 36 1050 1070 1000 0023 9859 2960. Wpłaty dokonywane bezpośrednio w Banku Śląskim  zwolnione są z dodatkowych opłat. 

      Wyjaśnienia w sprawie księgowań dokonanych wpłat udzielane będą pod numerami telefonów: 33 4794281, 33 4794317, 33 4794318.

 

      Wpłaty dokonane przez Państwa bezpośrednio na rachunek bankowy powinny w treści wskazywać okres, którego dotyczą, np. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2018 r. 

 

      Uprzejmie przypominamy, że:

 • opłata płatna jest bez wezwania
 • opłata za kwartał stanowi iloczyn opłaty miesięcznej wyliczonej na deklaracji x 3 miesiące.

 

      Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w danym roku w następujących terminach:

 • I kwartał   –   do dnia 15 kwietnia,
 • II kwartał   –   do dnia 15 lipca,
 • III kwartał   –   do dnia 15 października,
 • IV kwartał   –   do dnia 15 stycznia.

 

W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku roczną ryczałtową opłatę wnosi się bez wezwania za cały rok, z góry, w terminie:

 • do dnia 15 lipca każdego roku, lub
 • w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.