PSZOK i PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA - ZAMKNIĘTE

Archiwum Archiwum » PSZOK i PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA - ZAMKNIĘTE

.WIADOMOŚC ARCHIWALNA

KOMUNIKAT

Szanowni Mieszkańcy Cieszyna

 

z uwagi na obowiązywanie stanu zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, zarówno w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Cieszyna, jak i pracowników służb komunalnych informuję, że od 16 marca 2020 r. do odwołania zostaje zamknięty:

  1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowany w Cieszynie przy ul. Motokrosowej 27, oraz

  2. Punkty Obsługi Klienta prowadzone przez firmę Ekoplast-Produkt s.c., zlokalizowane w Cieszynie przy ul. 3 Maja 18 oraz przy ul. Frysztackiej 145.

Powstałe na terenie Państwa nieruchomości odpady komunalne odbierane będą przez firmę wywozową Ekoplast-Produkt s.c. zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru (harmonogram można pobrać ze strony Urzędu Miejskiego w Cieszynie, pod adresem um.cieszyn.pl/smieci). Również bez zmian pozostaje odbiór odpadów w ramach objazdowych zbiórek odpadów (takich jak: odpady wielkogabarytowe, niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, czy zużyte opony), organizowanych raz w miesiącu z tych nieruchomości, których właściciele telefonicznie zgłoszą firmie wywozowej zapotrzebowanie na taką usługę.

Jednocześnie w wyjątkowych sytuacjach większego zapotrzebowania na kody kreskowe lub worki służące do zbiórki odpadów selektywnie gromadzonych, proszę o telefoniczny kontakt się z firmą wywozową, w celu ustalenia szczegółów dostarczenia worków i kodów.

Kontakt do firmy wywozowej Ekoplast-Produkt s.c. Krzysztof Brandys, Ryszard Brandys: tel. 33 85 80 075, 503 933 206

Informacje nt. systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cieszyn można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie w godzinach pracy urzędu, pod numerami: 33 47 94 273,-275, -276, -278.

Burmistrz Miasta Cieszyna