Przypomnienie – Kody kreskowe na worki z surowcami

Gospodarka Gospodarka odpadami - aktualności » Przypomnienie – Kody kreskowe na worki z surowcami

Burmistrz Miasta Cieszyna przypomina, że na każdy zapełniony worek z surowcami wtórnymi w widocznym miejscu należy nakleić kod kreskowy służący do identyfikacji miejsca, z którego pochodzą worki oraz pozwalający stwierdzić czy mieszkaniec / firma prawidłowo wypełnia obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

W przypadku nieruchomości mieszanej, tj. w części zamieszkałej, a w części niezamieszkałej (wykorzystywanej / użytkowanej pod działalność gospodarczą, społeczną lub publiczną) obowiązują dwa rodzaje kodów kreskowych, które pozwalają zweryfikować liczbę oddanych worków z surowcami wtórymi z części nieruchomości zamieszkałej oraz z części nieruchomości niezamieszkałej. Na worki z części niezamieszkałej (np. firmy) należy naklejać kody kreskowe z literą F przed numerem ewidencyjnym, które świadczą o tym, że worki z surowcami wtórnymi pochodzą z części nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, społeczna lub publiczna.

Kody kreskowe można bezpłatnie pobrać w punkcie obsługi klienta zlokalizowanym przy ul.3 Maja 18, pok. 3 oraz przy ul. Frysztackiej 145 w Cieszynie.