Przeterminowane leki

Selektywna zbiórka Selektywna zbiórka » Przeterminowane leki

  • /www.pixabay.com
    /www.pixabay.com

Niebezpieczne związki chemiczne zawarte w odpadach farmaceutycznych, w tym w przeterminowanych lekach, są groźnie nie tylko dla środowiska naturalnego, ale w szczególności dla dzieci, ponieważ gdy taki odpad wyrzucimy do zwykłego kosza, może on w łatwy sposób trafić do ich rąk. Leki pomimo upływu terminu ich ważności długo zachowują aktywność biologiczną. Te cechy powodują, że przeterminowane leki zaliczamy do odpadów niebezpiecznych i należy zachować ostrożność zarówno podczas zażywania leków, jak również po przekroczeniu terminu ważności, gdy musimy się ich pozbyć. Dlatego musimy pamiętać, że nasz domowy kosz na śmieci, czy kontener w altance śmieciowej nie jest odpowiednim miejscem do gromadzenia takich odpadów. Przeterminowane leki można przekazać do aptek, na terenie których ustawiono specjalne ogólnodostępne pojemniki, tzw. konfiskatory, do których każdy może wrzucić ww. odpad nie ponosząc żadnych kosztów. Stamtąd odpady zbierane są przez wyspecjalizowane firmy i przekazywane do utylizacji poprzez spalanie w temperaturze powyżej 1100 ºC, w specjalnie do tego celu przeznaczonych zakładach.

Sposobem pozbycia się takiego niebezpiecznego odpadu jest przekazanie go:

1. do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, tzw. PSZOK-a zlokalizowanego w Cieszynie przy ul. Motokrosowej 27 (za oczyszczalnia ścieków) w godzinach funkcjonowania puntu, tj:

  • w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 -16:00

  • w pierwsza sobotę miesiąca w godzinach 7:00 -13:00,

2. podczas objazdowej zbiórki organizowanej przez firmę wywozową w terminach wskazanych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z firmą terminu odbioru odpadu.

 

3. do aptek zlokalizowanych na terenie Cieszyna:

Apteka "Medea", ul. Bielska 8

Apteka „Na Banotówce”, ul. Hallera 65

Apteka w Cieszynie, ul. Filasiewicza 3A

Apteka Medea w Ubezpieczalni, ul. Bielska 37

Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Kolejowa 20

Apteka „U Miłosiernych”, ul. Plac Londzina 1

Apteka „Dr. Max”, ul. Rynek 6

Apteka „Pod Zamkiem”, ul. Głęboka 62

Apteka Hygieia, ul. Mennicza 20

Apteka „Galen”, ul. Liburnia 22

Apteka „Medea 3”, ul. Frysztacka 20

Apteka „Prima”, ul. Bobrecka 27

Apteka „Medea 2”, ul. Limanowskiego 9/1

Apteka „Dr. Max”, ul. Liburnia 28

Apteka „Medea w Intermarche", ul. Górna 21

Apteka Słoneczna, ul. Kolejowa 16

 

Pamiętaj NIE WYRZUCAJ przeterminowanych leków do:

! domowych koszy czy altanek śmieciowych, bo możesz zagrozić życiu swojego dziecka;

! lasów, bo niszczysz środowisko naturalne, a dodatkowo po rozpuszczeniu (większość leków łatwo rozpuszcza się w wodzie) mogą szlakami wód podziemnych trafić w miejsca, gdzie z wód korzysta człowiek;

! ubikacji, czy zlewu bo może to utrudnić lub pogorszyć pracę oczyszczalni ścieków -substancje zawarte w lekach negatywnie wpływają na kondycję osadu czynnego (bakterie) odpowiedzialnego za rozkład materiału zawartego w ściekach.