Odbiór popiołu w okresie grzewczym

Selektywna zbiórka Selektywna zbiórka » Odbiór popiołu w okresie grzewczym

Data:2016-09-22 13:32

  

UWAGA

Odbiór popiołu w okresie grzewczym

 

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że w okresie od października br. następuje zmiana w sposobie gromadzenia popiołu pochodzącego z palenisk domowych. Do tej pory odpad ten gromadzony był łącznie ze zmieszanymi odpadami komunalnymi w pojemniku plastikowym bądź metalowym. Niejednokrotnie takie rozwiązanie wymuszało na mieszkańcach wyposażenie nieruchomości w większą ilość pojemników, w szczególności w okresie grzewczym. Stąd od stycznia 2017 r. mieszkańcy powinni wytworzony popiół w okresie grzewczym  wydzielać ze zmieszanych odpadów i gromadzić w workach koloru szarego.

 

Worki dostępne są w punktach obsługi klienta firmy wywozowej https://archiwum.um.cieszyn.pl/smieci/?punkt-obslugi-klienta-w-roku-2021,142

 

   
   
   

Dodatkowo firma wywozowa będzie dostarczała worki na zasadzie „jeden za jeden”, czyli tak jak do tej pory przy odbiorcze surowców wtórnych.