Odbiór popiołu w okresie grzewczym

Gospodarka Gospodarka odpadami » Odbiór popiołu w okresie grzewczym

Data:2016-09-22 13:32

  

UWAGA

Odbiór popiołu w okresie grzewczym

 

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że w okresie od października br. następuje zmiana w sposobie gromadzenia popiołu pochodzącego z palenisk domowych. Do tej pory odpad ten gromadzony był łącznie ze zmieszanymi odpadami komunalnymi w pojemniku plastikowym bądź metalowym. Niejednokrotnie takie rozwiązanie wymuszało na mieszkańcach wyposażenie nieruchomości w większą ilość pojemników, w szczególności w okresie grzewczym. Stąd od stycznia 2017 r. mieszkańcy powinni wytworzony popiół w okresie grzewczym  wydzielać ze zmieszanych odpadów i gromadzić w workach koloru szarego.

 

Worki dostępne są w punktach obsługi klienta firmy PPHU Ekoplast-Produkt s.c. Krzysztof Brandys, Ryszard Bradys

 

 

 

   

Cieszyn, ul. 3 Maja 18

pok. 3

 

w poniedziałek: 10:00-18:00

od wtorku do piątku: 7:00-15:00

w pierwszą sobotę miesiąca: 9:00-13:00

 

Dodatkowo firma wywozowa będzie dostarczała worki na zasadzie „jeden za jeden”, czyli tak jak do tej pory przy odbiorcze surowców wtórnych.

 

Popiołu gromadzony w workach będzie odbierany sprzed nieruchomości w termiach odbioru surowców wtórnych wskazanych w harmonogramie odbioru w roku 2017.