Obowiązujące stawki opłaty i terminy płatności

Archiwum Archiwum » Obowiązujące stawki opłaty i terminy płatności

Data:2014-05-14 12:54
NazwaRozmiarData
icoUchwala_Nr_XIII_93_15_Rady_Miejskiej_Cieszyna.pdf[1].pdf

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

97.15 KB2016-01-02 16:23
icoUchwala_Nr_VII_40_15_Rady_Miejskiej_Cieszyna[1].pdf

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/258/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

124.73 KB2015-06-01 09:32
icoUchwala_nr_XXVI-258-12_Rady_Miejskiej_Cieszyna.pdf

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

142.74 KB2015-06-01 09:32
 • /www.pixabay.com
  /www.pixabay.com

W dniu 26 lutego 2015 r. Rada Miejska Cieszyna uchwałą Nr VII/40/15 dokonała zmian w określonej w roku 2012 wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych. Natomiast wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne została określona uchwałą Nr XIII/93/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 sierpnia 2015 r. W uchwale tej jednocześnie określono ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

Zgodnie z powyższymi uchwałami w przypadku:

- nieruchomości zamieszkałych stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

 • 10,30 od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

 • 19,53 od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

- nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności wynoszą:

 • w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) za pojemnik o pojemności 55 l (0,055 m3) – 8,85 zł;

2) za pojemnik o pojemności 60 l (0,060 m3) – 9,65 zł;

3) za pojemnik o pojemności 110 l (0,11 m3) – 15,55 zł;

4) za pojemnik o pojemności 120 l (0,12 m3) – 17,00 zł;

5) za pojemnik o pojemności 240 l (0,24 m3) – 31,55 zł;

6) za pojemnik o pojemności 1100 l (1,10m3) – 105,75 zł.

7) za pojemnik o pojemności 5000 l (5,0 m3) – 429,00 zł;

8) za pojemnik o pojemności 7000 l (7,0 m3) – 594,15 zł;

9) za pojemnik o pojemności 10 000 l (10,0 m3) – 825,15 zł.

 • w przypadku, gdy odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane :

1) za pojemnik o pojemności 55 l (0,055 m3) – 11,50 zł;

2) za pojemnik o pojemności 60 l (0,060 m3) – 12,45 zł;

3) za pojemnik o pojemności 110 l (0,11 m3) – 20,25 zł;

4) za pojemnik o pojemności 120 l (0,12 m3) – 22,10 zł;

5) za pojemnik o pojemności 240 l (0,24 m3) – 40,85 zł;

6) za pojemnik o pojemności 1100 l (1,10m3) – 136,65 zł.

7) za pojemnik o pojemności 5000 l (5,0 m3) – 554,70 zł;

8) za pojemnik o pojemności 7000 l (7,0 m3) – 768,25 zł;

9) za pojemnik o pojemności 10 000 l (10,0 m3) – 1066,95 zł.

- nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku roczna ryczałtowa stawka opłaty wynosi:

 • 46,00 zł za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

 • 59,80 zł za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

Opłata roczna ryczałtowa obowiązuje od dnia 1 styczna 2016 r.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać:

 • kwartalnie w przypadku nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i w części zamieszkałych i niezamieszkałych, w terminach:

- I kwartał– do dnia 15 kwietnia

- II kwartał– do dnia 15 lipca,

- III kwartał– do dnia 15 października,

- IV kwartał– do dnia 15 stycznia.

 • bez wezwania za cały rok, z góry w przypadku nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywana jedynie przez część roku należy uiścić, w terminie:

- do dnia 15 lipca każdego roku, lub

- w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.