Obowiązkowa zbiórka odpadów kuchennych na terenie Cieszyna

Selektywna zbiórka Selektywna zbiórka » Obowiązkowa zbiórka odpadów kuchennych na terenie Cieszyna

Od 1 stycznia 2018 r. mieszkańcy Cieszyna są zobowiązani do gromadzenia odpadów kuchennych (łącznie z odpadami zielonymi, czyli częściami roślinnymi pochodzącymi z pielęgnacji terenów zielonych), jako odrębnej frakcji odpadów zbieranych selektywnie, tzn. podobnie jak papier, tworzywa sztuczne czy metale, odpady kuchenne powinniśmy gromadzić w workach o odpowiedniej kolorystyce.