Obchody Dnia Ziemi w Cieszynie

Kampania edukacyjna Kampania edukacyjna » Obchody Dnia Ziemi w Cieszynie

Data:2017-05-11 12:37

Światowy Dzień Ziemi jest corocznie prowadzoną akcją, której głównym celem jest promowanie postaw proekologicznych wśród społeczeństwa. Jest to doskonała okazja do prowadzenia wszelkich działań edukacyjnych mających na celu uświadomienie nam, jak duże znaczenie dla naszego życia mają warunki, w których żyjemy - czyli środowisko, które nas otacza. W tym dniu wiele organizacji ekologicznych, samorządów gminnych czy placówek oświatowych podejmuje rożnego rodzaju działania, ale wszystkim przyświeca jeden cel – skupienie uwagi na naszej planecie, która przez nasze działania jest w coraz gorszej kondycji. Stąd często świętowanie przyjmuje formą manifestacji ekologicznych, po to by w sposób zauważalny zaprotestować przeciw naszył „złym nawykom ekologicznym”.

Dzień Ziemi obchodzony jest w momencie równonocy wiosennej na półkuli północnej, czyli w dniu równonocy jesiennej na półkuli południowej. W tym dniu na całej planecie dzień trwa tyle samo, co noc. Ma to znaczenie symboliczne – jest to dzień swoistej równowagi mogącej pomóc w odrzuceniu wzajemnych równic między ludźmi odmiennych ras czy wyznania. Ponieważ planeta jest jedna - działania jednostki mają wpływ na sytuację pozostałych i to w każdej dziedzinie życia.

 

Trochę z historii:

Jako pierwszy z ideą obchodzonego na całym świecie Dnia Ziemi wystąpił John McConnel na konferencji UNESCO, poświęconej środowisku naturalnemu w 1969 r. Pierwszy dzień Ziemi został ogłoszony 21 marca 1970 r. Miesiąc później 22 kwietnia 1970 r. odbyła się manifestacja ekologiczna, w której wzięło udział 20 milionów amerykanów. Aby uczcić ten dzień, obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi wyznaczono na 22 kwietnia. Natomiast do Polski święto trafiło początkiem lat. 90 i od tej pory 22 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi.

 

Najpopularniejszym tematem - bo stanowiącym ogromny problem - poruszanym tego dnia jest zaśmiecanie naszej planety. W tym duchu również w Cieszynie w dniu 25 kwietnia br., po raz drugi zorganizowano Dzień Ziemi, którego motywem przewodnim było „uwolnienie” od śmieci koryta Bobrówki. Akacja „Posprzątajmy Bobrówkę” prowadzona była na odcinku od dawnego młyna przy ul. Frysztackiej do okolic stacji benzynowej przy ul. Stawowej. Podobnie jak w zeszłorocznej akcji, również w tym roku o oczyszczenie fragmentu naszego Miasta zadbali uczniowie cieszyńskiego Gimnazjum nr 1. Prawie 70 uczniów wyposażanych w dobre chęci oraz worki i rękawice ochronne zebrało ok. 420 kg śmieci. Akcje zorganizował Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Cieszynie, a wsparcia udzielili również pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie.

 

Efekty zbiórki są wyśmienite, ponieważ świadczą o ogromie pracy, która młodzież włożyła w zbiórkę bardzo mało atrakcyjnego „materiału”, ale również z tego względu, że w zeszłorocznej akcji odpadów na tym samym odcinku był prawie dwa razy więcej. Mając świadomość, że wyrobienie nawyków nie śmiecenia jest procesem długofalowym, to takie akcje powinny ten proces przyspieszyć.

 

Wszystkim uczniom i opiekunom Gimnazjum nr 1, którzy kolejny raz posprzątali nasze Miasto należą się podziękowania od wszystkich mieszkańców Cieszyna, jak również w ramach okazania im szacunku za udział w Dniach Ziemi - wszyscy wrzucajmy śmieci do koszy, a nie do lasów, potoków czy na trawniki.

 

/fot. Wydział OŚR

Dzien-ziemi2017-zdj.01   Dzien-ziemi2017 - zdj.02   Dzien-ziemi2017 - zdj.03

Dzien-ziemi2017-zdj.04   Dzien-ziemi2017 - zdj.05   Dzien-ziemi2017 - zdj.06

Dzien-ziemi2017-zdj.07   Dzien-ziemi2017 - zdj.08   Dzien-ziemi2017 - zdj.09

Dzien-ziemi2017-zdj.10   Dzien-ziemi2017 - zdj.11   Dzien-ziemi2017 - zdj.12

Dzien-ziemi2017-zdj.13   Dzien-ziemi2017 - zdj.14   Dzien-ziemi2017 - zdj.15

Dzien-ziemi2017-zdj.16   Dzien-ziemi2017 - zdj.17   Dzien-ziemi2017 - zdj.18

Dzien-ziemi2017-zdj.19   Dzien-ziemi2017 - zdj.20   Dzien-ziemi2017 - zdj.21

Dzien-ziemi2017-zdj.22   Dzien-ziemi2017 - zdj.23   Dzien-ziemi2017 - zdj.24

Dzien-ziemi2017-zdj.25   Dzien-ziemi2017 - zdj.26