KOMUNIKAT – NIEWŁAŚCIWA SEGREGACJA ODPADÓW

Gospodarka Gospodarka odpadami - aktualności » KOMUNIKAT – NIEWŁAŚCIWA SEGREGACJA ODPADÓW

KOMUNIKAT –

NIEWŁAŚCIWA SEGREGACJA ODPADÓW

 

Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że od 1 lutego 2021 r. w przypadku stwierdzenia przez firmę wywozową podczas świadczenia usługi odbioru odpadów, iż właściciel nieruchomości niewłaściwe posegregował odpady, np. umieścił różne frakcje odpadów w jednym worku, firma wywozowa:

  1. NIE ODBIERZE TAKIEGO WORKA;
  2. umieści na worku naklejkę informującą o konieczności ponownego prawidłowego przygotowania surowców do odbioru, czyli właściciel nieruchomości będzie musiał ponownie przesortować taki worek i przełożyć dany surowiec do worka odpowiedniego koloru przypisanego do danej frakcji odpadów, np. butelki PET, metale, tworzywa sztuczne – worek żółty;

  3. odbierze poprawnie posegregowane odpady dopiero podczas kolejnego termin odbioru.

Jednocześnie o powyższym fakcie firma wywozowa poinformuje Burmistrza Miasta Cieszyna.

 

Wprowadzenie takiego rozwiązanie spowodowane jest pogarszającą się jakością selektywnej zbiórki odpadów na terenie naszego Miasta oraz wzrastającymi poziomami recyklingu opadów, do osiągnięcia których zobowiązana jest każda gmina.