Kampania informacyjno-edukacyjna

Archiwum Archiwum » Kampania informacyjno-edukacyjna

Data:2014-05-16 12:33
NazwaRozmiarData
icoUzupelnienie_oferty.pdf35.32 KB2015-06-01 09:32
icoZaproszenie_do_zlozenia_oferty.pdf219.51 KB2015-06-01 09:32
  • /www.pixabay.com
    /www.pixabay.com

      Burmistrz Miasta Cieszyna zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia oferty na realizację zadania w roku bieżącym w postaci opracowania i wdrożenia kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej właściwego postępowania z odpadami komunalnymi i obejmującej zagadnienia zawarte w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwałach Rady Miejskiej Cieszyna, regulujących kwestie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cieszyn.

      Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu w załączeniu powyżej.