Firma odbierająca odpady komunalne w 2022 roku

Odbiór odpadów Odbiór odpadów » Firma odbierająca odpady komunalne w 2022 roku

     

 Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że z dniem 1 stycznia 2022 r. usługę z zakresu odbioru odpadów komunalnych z terenu Cieszyna świadczyć będzie konsorcjum  firm:

EKO-STELA Sp z o.o. , ul. Żniwna 9, 43-418 Brzezówka

tel. 33 8580075, 503 933 206

e-mail: biuro.ekostela@gmail.com

Terminy odbioru odpadów zmieszanych i selektywnie zbieranych podane są w harmonogramie odbioru odpadów na rok 2022, który znajduje się w zakładce Odbiór odpadów