E-deklaracje

Deklaracje Deklaracje śmieciowe » E-deklaracje

Data:2014-05-14 12:44
 • /www.pixabay.com
  /www.pixabay.com

      Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości mieszkańcy mają możliwość składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, czyli e-deklaracji. Skorzystanie z tej usługi wymaga: 

 

 • zarejestrowania się na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem www.epuap.gov.pl. Dodatkowo dostęp do obu platform możliwy jest również poprzez stronę Urzędu Miejskiego w Cieszynie pod adresem www.um.cieszyn.pl lub poprzez BIP Gminy Cieszyn pod adresem www.bip.um.cieszyn.pl. 

Formularz deklaracji w wersji elektronicznej dostępny jest w Katalogu Spraw – Ochrona Środowiska - Najczęściej załatwiane sprawy - Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Bezpośredni link: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/ochrona-srodowiska/najczesciej-zalatwiane-sprawy/deklaracje-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi

 • wypełnienia formularza elektronicznego deklaracji oraz opatrzenia jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (czyli bezpłatną metodą potwierdzenia tożsamości obywatela w systemie e-administracji)*;

 • po złożeniu deklaracji w formie elektronicznej zostanie wystawione urzędowe poświadczenie odbioru (UPO);

   

  *W przypadku osób nie posiadających profilu zaufanego a chcących korzystać z takiej formy podpisu bezpłatnego należy:

  - założyć konto użytkownika na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl);

  - wysłać z niego wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego ePUAP,

  - uwierzytelnić profil we właściwym urzędzie np. gminy, skarbowym, wojewódzkim (potwierdzenie tożsamości)