Cieszyńska Szkoła EkoMyślenia 2019-2020 – edukujemy o odpadach

Kampania edukacyjna Kampania edukacyjna » Cieszyńska Szkoła EkoMyślenia 2019-2020 – edukujemy o odpadach

Cieszyńska Szkoła EkoMyślenia 2019-2020 edukujemy o odpadach

W ramach prowadzonej przez Gminę Cieszyn edukacji z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, Burmistrz Miasta Cieszyna zaprasza mieszkańców Cieszyna do udziału w akcji edukacyjnej w ramach Cieszyńskiej Szkoły EkoMyślenia 2019-2020. Działania, które zaproponowano podczas kampanii, dostosowano do każdej grupy wiekowej. Celem całego pakietu inicjatyw edukacyjnych jest przede wszystkim rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej właściwego postępowania z odpadami wytwarzanymi w naszych gospodarstwach domowych, wskazanie jak wielki jest nasz udział w kształtowaniu środowiska, w którym żyjemy, a także - poprzez udział uczestników kampanii w części praktycznej warsztatów i seminariów – pokazanie, że odpady można wykorzystać np. do stworzenia czegoś nowego i praktycznego.

W ramach Cieszyńskiej Szkoły EkoMyślenia 2019-2020 dotąd przeprowadzono akcje w postaci:

 • Pikniku Ekologicznego 2019, który zorganizowano w dniu 20 września 2019 r. na cieszyńskim Rynku. W pikniku uczestniczyło ok. 500 uczniów klas 1-4 cieszyńskich szkół podstawowych. Impulsem do organizacji tego wydarzenia była coroczna akcja „Sprzątania Świata - Polska 2019”, przebiegająca w tym roku pod hasłem „NIE ŚMIECIMY – SPRZĄTAMY – ZMIENIAMY”;

 • dwóch spektakli ekologicznych pn. KOLORY MIASTA zorganizowanych w dniu 16 października 2019 r. w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie, do obejrzenia których zaproszono łącznie ok. 900 dzieci klas 1-3 cieszyńskich szkół podstawowych;

 • seminarium dla nauczycieli cieszyńskich szkół, które miało miejsce w dniu 22 października 2019 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie. W zajęciach uczestniczyło 13 nauczycieli, którzy zostali zaproszeni do wysłucha prezentacji nt gospodarki odpadami i nowych przepisów z zakresu zmniejszenia wpływu produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Seminarium obejmowało również część praktyczną, podczas której nauczyciele testowali różne scenariusze zajęć dla grup wiekowych, tak aby mogli je wykorzystać w swoich placówkach szkolnych;

 • warsztatów ekologicznych dla cieszyńskich przedszkoli, które przeprowadzono w październiku. Podczas zajęć przedszkolaki poznały podstawowe zasady segregacji odpadów oraz ozdobiły rysunkami własne torby bawełniane, które doskonale zastępują reklamówki z tworzyw sztucznych podczas zakupów.

W najbliższych miesiącach w ramach Cieszyńskiej Szkoły EkoMyślenia 2019-2020 przeprowadzone zostaną działania w postaci:

 • cyklu warsztatów w cieszyńskich szkołach podstawowych od listopada 2019 do stycznia 2020 r. Zajęcia odbędą się w szkołach podstawowych w klasach 1-8. W zależności od scenariusza będą trwać 1 lub 2 godziny i obejmować grupy o liczebności 25-30 osób;

   

 • seminarium dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku zaplanowanego na 27 stycznia 2020 r. Zajęcia zaplanowano na ok. 4 godziny, podczas których uczestnicy seminariów wysłuchają prelekcji m.in. w zakresie gospodarki odpadami popartej prezentacją multimedialną oraz będą uczestniczyć w zajęciach praktycznych;

   

 • cyklu 5 seminariów dla mieszkańców Cieszyna. Podobnie jak słuchacze Uniwersytetu III Wieku, uczestnicy spotkania wysłuchają prelekcji m.in. o gospodarowaniu odpadami w kraju, wpływu niewłaściwego gospodarowania odpadami na zdrowie i środowisko, ograniczeniu użytkowania tworzyw sztucznych (nowa dyrektywa UE). Druga część spotkania obejmuje zajęcia praktyczne. Terminy spotkań publikowane będą w Wiadomościach Ratuszowych, na stronie Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz na tablicach ogłoszeń na terenie spółdzielni mieszkaniowych.