Bioodpady i kompostowanie

Selektywna zbiórka Selektywna zbiórka » Bioodpady i kompostowanie

NazwaRozmiarData
icoJak_zalozyc_kompostownik_w_ogrodzie.pdf5653.72 KB2015-06-01 09:32
 • /www.pixabay.com
  /www.pixabay.com

      Bioodpady to ulegające biodegradacji odpady z pielęgnacji terenów zieleni i ogrodów przydomowych, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, zakładów gastronomii, zakładów żywienia zbiorowego i jednostek handlu detalicznego, a także podobne ze względu na swój charakter lub skład odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność. Do tych odpadów zaliczamy:

 • odpady ulegające biodegradacji – tj. odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;

 • odpady zielone – tj. odpady stanowiące części roślin, odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów.

W praktyce do bioodpadów zalicza się następujące  odpady:

 • papier i tektura zbierane selektywnie;

 • odzież i tekstylia z materiałów naturalnych zbierane selektywnie;

 • odpady zielone z parków i ogrodów;

 • odpady ulegające biodegradacji w strumieniu zmieszanych odpadów komunalnych, w tym odpady kuchenne, oleje i tłuszcze jadalne;

 • odpady z targowisk.

      Bioodpady należy zbierać selektywnie i przekazywać firmie odbierającej odpady komunalne, w workach koloru brązowego - zgodnie z uregulowaniami zawartymi w regulaminie czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn.

 

      UWAGA! W workach brązowych będą odbierane wyłącznie odpady zielone, z pielegnacji ogrodów i innych terenów zieleni. Papier i tekturę należy gromadzić w odrębnych workach koloru niebieskiego.

 

      Warto pamiętać, że tego typu odpady można zagospodarować we własnym zakresie poprzez kompostowanie, w sposób nie powodujący uciążliwości dla otoczenia.

Kompostować można:

 • liście, patyki, ścięta trawa;

 • odpady z warzyw i chwasty;

 • suchy chleb, wyroby piekarskie;

 • resztki z obiad, ryby;

 • herbata, kawa;

 • skorupki i kartony po jajkach, serwetki papierowe;

 • owoce.

   

  PAMIĘTAJ!

   

 • Nie można mieszać  bioodpadów z innymi odpadami;

 • Domieszka nawet niewielkiej ilości odpadów niebezpiecznych (np. leków) dyskwalifikuje bioodpad, nie nadaje się on do kompostowania.