1 stycznia 2022 r. - wzrost stawki opłaty za odpady dla nieruchmości niezamieszkałych

Gospodarka Gospodarka odpadami - aktualności » 1 stycznia 2022 r. - wzrost stawki opłaty za odpady dla nieruchmości niezamieszkałych

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/418/21 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z  2021 r., poz. 7775), z dniem 1 stycznia 2022 r. podwyższeniu ulegają miesięczne stawki opłaty za odpady za pojemniki lub worek o określonej pojemności, w przypadku nieruchomości niezamieszkałych.

Czytaj...