Poziom recyklingu Poziomy recyklingu,             Analizy